Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

828 искат помощ за отопление

828 искат помощ за отопление
Добавена на: 2015-09-09 13:35:52

828 искат помощ за отопление

Тази година енергийната помощ е в размер на 361 лв.

828 молби-декларации за енергийно подпомагане са подадени в Дирекция “Социално подпомагане” – Свищов до момента. Приемът на документи за отпускането на целевата помощ започна на 1 юли и ще продължи до края месец октомври. Болшинството от кандидатстващите, 739 лица, декларират, че ще се отопляват на твърдо гориво. 90 са постъпилите молби за отпускане на помощ за топло, като ще се ползва ел. енергия. Към 28 август 575 от молбите са одобрени, 88 са постановените откази. Тази година енергийната помощ е в размер на 361 лв. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания