Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГРАД СВИЩОВ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГРАД СВИЩОВ
Добавена на: 2015-08-14 14:44:32

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В А
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ
БЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД СВИЩОВ ОБЯВЯВА,

ЧЕ НА 18.08.2015ГОД. ОТ 10,00ЧАСА В ЗАЛА №1 НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 37В ОТ ЗСПЗЗ.

ИЗГОТВЕНИ СА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪГЛАСТНО  § 2Ж ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ.

ИЗГОТВЕН Е И РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА.

СЪЩИТЕ ЩЕ СА  ДОСТЪПНИ ЗА СВАЛЯНЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС   HTTP://WWW.SVISHTOV.BG НА 18.08.2015 ГОД.
 
 
Емел Мехмед  ............../П/.......................
Председател на комисията по чл.37В от ЗСПЗЗГРАФИК
 
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ЗА ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ
 
ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
 
ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА И СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 18.08.2014 ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА №1 НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 


РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА

Датата и часа на работните заседания ще се определят след първоначалното заседание по предложение на представителите на ползвателите.
Мястото за провеждане на заседанията ще се уточнява със кмета на населеното място.
 
 


ОКОНЧАТЕЛНО  ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

 
Приключващо заседание на комисията 02.09.2014г. от 10,00 часа в сградата на ОСЗ Свищов.
 
 
 
Емел Мехмед  ..../П/.............................
Председател на комисията по чл.37В от ЗСПЗЗ
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания