Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ЗА УСКОРЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОПРОВОД ДО СВИЩОВ

\"БУЛГАРТРАНСГАЗ\" ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ЗА УСКОРЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОПРОВОД ДО СВИЩОВ
Добавена на: 2015-08-08 16:07:04

Дължината на преносния газопровод от съществуващата газопреносна мрежа до Свищов е 36 км., като ще бъде изградена и автоматична газорегулираща станция.


След подписан договор между “Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие са ускорени дейностите по реализация на газопровод до град Свищов. Новото ръководство на българския газопреносен оператор предприе всички необходими мерки за успешната реализация на проекта в максимални кратки срокове.
Предвидената стойност на проекта е 4,7 млн. евро, от които 50% се осигуряват по Международен фонд Козлодуй от ЕБВР. Останалата стойност за изпълнение на проекта ще се осигурят от „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Проведена е тръжна процедура за извършване на прединвестиционно проучване на газопровода до Свищов. През месец юли е сключен договор с „Дончев П и Сие“ ЕООД, като фирмата е избрана след процедура по ЗОП. Срокът за изпълнение на договора е 120 дни и се предвижда да приключи през октомври 2015.
Дължината на преносния газопровод от съществуващата газопреносна мрежа до Свищов е 36 км., като ще бъде изградена и автоматична газорегулираща станция. С реализацията на проекта „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да изпълнява програмата си за разширение на националната газопреносна мрежа. Изграждането на газопровод до град Свищов ще осигури на жителите достъп до алтернативен енергиен източник. Ще бъдат намалени както разходите за електрическа енергия, така и вредните емисии в околната среда.

Източник: http: //www.bulgartransgaz.bg/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания