Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински съвет – Свищов открива процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов

Общински съвет – Свищов открива процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов
Добавена на: 2015-08-07 11:06:13

Общински съвет – Свищов открива процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов

Общински съвет – Свищов открива процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов

Общински съвет – Свищов открива процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов.
Предложения до Общински съвет – Свищов – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” могат да правят всички общински съветници и граждани с кратка справка за възраст, професия, образователен ценз и месторабота на номинираните, в срок до 25.08.2015 година.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията по чл. 67 от Закона за съдебната власт, а именно:


да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебни заседатели;

да се ползват с добро име в обществото;

да не са осъждани за умишлено престъпление независимо от реабилитацията.

За нуждите на наказателния процес, в който участват малолетни и непълнолетни е необходимо най-малко 10% от кандидатите да са с педагогическа квалификация.
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания