Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общини и специализирани институции от България и Румъния споделиха опит за работата си при бедствия

Общини и специализирани институции от България и Румъния споделиха опит за работата си при бедствия
Добавена на: 2015-08-03 16:52:50

Общини и специализирани институции от България и Румъния споделиха опит за работата си при бедствия
Общини и специализирани институции от България и Румъния споделиха опит за работата си при бедствия
Общини и специализирани институции от България и Румъния споделиха опит за работата си при бедствия

На 29 и 30 юли 2015 год. представители на Община Свищов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново и подразделенията им в Свищов и Горна Оряховица участваха в семинар в румънския град Александрия по партньорски проект.

На 29 и 30 юли 2015 год. представители на Община Свищов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново и подразделенията им в Свищов и Горна Оряховица участваха в семинар в румънския град Александрия по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. В този проект Община Свищов участва като партньор от българска страна на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.
В семинара, който се състоя в Заседателната зала на Окръжния съвет, се включиха също представители на общини и специализирани институции от румънската област Телеорман.
Събитието бе открито с приветствие от вицепрезидента на Окръжния съвет на окръг Телеорман в гр. Александрия Никулае Завера, който заяви намеренията на Съвета да продължи да работи активно в направление превенция на риска и преодоляване на последствията и щетите при бедствия и аварии в трансграничния регион, възползвайки се от възможностите на еврофондовете през новия програмен период.
По време на срещата, чиято цел бе споделяне на опит за действията на общините и специализираните институции при бедствия и аварии, учстниците имаха възможност да споделят как работят техните организации по време на криза, какви превантивни мерки се вземат, както и да споделят добри практики и да очертаят основните проблеми.
От българска страна със свои презентации по темата се включиха Янка Николова, ст. специалист в Община Свищов и експерт комуникации по проекта, гл. Инспектор Татяна Борисова, ВПД Началник група „ПДК“, РДПБЗН – Велико Търново; гл. инспектор Стефан Димитров - началник на Районната служба „ПБЗН“ в Свищов и ст. инспектор Веселин Ангелов – началник група „ПГ и СД“ при РДПБЗН Горна Оряховица.
На срещата бе коментирано, че през последните десет години в трансграничния регион са регистрирани няколко големи наводнения, причинили значителни материални щети и от двете страни на Дунава. Отпуснатите до момента правителствените средства и в България, и в Румъния, са доста ограничени и недостатъчни, и с тях са решени само частични проблеми, като стойността на щетите е много по-голяма от реално отпуснатите суми.
Участниците в дебата се обединиха около идеята, че трябва да се работи в посока на осигуряване на нова съвременна техника и обучение на хората за справяне с кризисните ситуации. Като добра алтернатива на ограничените бюджетни средства, присъстващите определиха възможността за осигуряване на финансиране по европроекти и заявиха готовност за разработване на нови проектни предложения в областта на превенцията и преодоляване на риска.
Всички участници в срещата имаха възможност да посетят и се запознаят отблизо с работата на Инспектората за неотложни ситуации в гр. Александрия, където в рамките на проекта е интегрирана Информационна система за наблюдение, информация и оповестяване, както и доставено част от специализирано оборудване и техника в рамките на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания