Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов подкрепя проект на Министерството на здравеопазването за обновяване на Спешните центро

Община Свищов подкрепя проект на Министерството на здравеопазването за обновяване на Спешните центро
Добавена на: 2015-07-17 17:55:38

Община Свищов подкрепя проект на Министерството на здравеопазването за обновяване на Спешните центро

Заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров и директорът на ресорната дирекция по управление на общинската собственост Маргарита Вутова участваха в работна среща на общините в областта, посветена на Центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях.

Заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров и директорът на ресорната дирекция по управление на общинската собственост Маргарита Вутова участваха в работна среща на общините в областта, посветена на Центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях.
Срещата се проведе на 16 юли 2015 г. в Областна управа - Велико Търново и в нея участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и областният управител проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев. Конкретен повод бе търсена подкрепа от общините за инвестиционен проект, който Министерството на здравеопазването разработва по ОП „Региони в растеж”.
Проектът, по който бенефициент ще е Министерството, е на обща стойност 84 млн. евро и предвижда мащабни инвестиции в 28 Центъра за спешна медицинска помощ, 170 филиали към спешните центрове и 34 спешни отделения. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден нов или ремонтиран съществуващият сграден фонд, ще бъде осигурено цялостно техническо оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба. 
На срещата, заместник-кметът Емил Димитров изрази подкрепа за проекта от името на ръководството на Община Свищов. За да се реализират проектните дейности едно от условията е собствеността на сградния фонд на спешните центрове да бъде преобразувана от „публична общинска“ в „публична държавна“ собственост. Такова предложение, свързано със свищовския Спешен център, вече е подготвено от администрацията и ще бъде внесено за гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет в края на месец юли.
Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания