Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обсъждаха работата на институциите по време на бедствия и аварии в областта

Обсъждаха работата на институциите по време на бедствия и аварии в областта
Добавена на: 2015-07-16 16:39:51

Обсъждаха работата на институциите по време на бедствия и аварии в областта

На 16.07.2015 г от 10,30 часа в Залата на Областна администрация Велико Търново се проведе дебат по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г.

На 16.07.2015 г от 10,30 часа в Залата на Областна администрация Велико Търново се проведе дебат по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Събитието се организира от Община Свищов – партньор по проекта на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.
В дебата се включиха представители на различни институции – Областна администрация - Велико Търново, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Велико Търново, Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Регионална инспекция по околната среда и водите“ - Велико Търново, представители на общини от област Велико Търново и други институции.
На дебата присъстваха и румънските партньори по проекта от Окръжен съвет – Телеорман, Фондация за Демокрация, култура и свобода – Кълъраш и Инспектората за извънредни ситуации в Телеорман.
Гл. инсп. Станко Лазов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Велико Търново и гл. инсп. Йосиф Павлов от Областна дирекция на МВР Велико Търново споделиха подробности, свързани с работата на институциите по време на бедствия и аварии, разказаха за наличната техника, с която разполагат, мащабите и действията им по време на наводненията, засегнали населени места от областта през изминалата година.
Техническият асистент по проекта и IT специалист г-н Кристиян Динеску представи предвиденото специализирано оборудване и предимствата от реализацията на проекта.
Госпожа Милка Асенова от РИОСВ – Велико Търново проект със сходна тематика, реализиран успешно по Програма „ТГС Румъния – България 2007-2013“.
Направени бяха предложения за по-добро обезпечаване с техника за бързи и навременни действия при бедствия и аварии в трансграничния регион.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания