Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов организира дебат по проект в град Белене

Община Свищов организира дебат по проект в град Белене
Добавена на: 2015-07-02 13:27:18

Община Свищов организира дебат по проект в град Белене
Община Свищов организира дебат по проект в град Белене

Проектът е свързан с управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион

На 26.06.2015 г от 10,30 часа в Конферентната зала на Община Белене се проведе дебат по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г.
Той се организира от Община Свищов – партньор по проекта на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.
В дебата участваха представители на различни институции - общини, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населенито“, Гражданска защита, РУ МВР и други заинтересовани лица, както и румънските партньори по проекта от Окръжен съвет Телеорман, Фондация за Демокрация, култура и свобода Кълъраш и Инспектората за извънредни ситуации Телеорман.
По време на събитието участниците се запознаха с подготовката и действията на институциите по време на бедствия и аварий, предвиденото оборудване, което ще се закупи по проекта, техниката, с която разполага Инспектората за извънредни ситуации в Телеорман и други теми.
Участниците дискутираха по проблемите, свързани с  наводненията, които през последните години засегнаха редица области в Румъния и България. Това породи необходимостта от създаване на Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион. С честотата на негативните явления, причинени от хидрометеорологичните опасности и замърсяване на водите, бе установена необходимостта от създаване на комплексна система, способна да осигури мониторинг, управление, прогнози и сигнали за тревога в случай на извънредни ситуации.
Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. Това ще осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район чрез намаляване на щетите. С постоянния обмен на информация и съвместните общи действия, предложени в проекта, ще се улесни взаимодействието и сътрудничеството между хората, общностите и институциите от Румъния и България в трансграничния регион, като дейностите са съгласувани и съобразени със стратегическата цел на Програмата за трансгранично сътрудничество.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания