Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов получава близо 17 млн. лева по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Община Свищов получава близо 17 млн. лева по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Добавена на: 2015-06-23 17:15:36

Община Свищов получава близо 17 млн. лева по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Община Свищов получава близо 17 млн. лева по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Парите са предназначени за реализиране на проекти за град Свищов и неговата периферия по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Програмата.

Кметът на Община Свищов Станислав Благов подписа Споразумение за 16 818 684, 82 лева с УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Подписването стана факт вчера (22.06.2015 г.) по време на официална церемония в Националния музеен комплекс в София в присъствието на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата Деница Николова.
Парите са предназначени за реализиране на проекти за град Свищов и неговата периферия по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Община Свищов е една от 39-те общини в България, които ще изпълняват функциите на Междинни звена за избор и оценка на проекти по Оперативната програма.
Проектите и дейностите занапред ще бъдат реализирани в партньорство между двете страни. Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение.
Инвестиционните програми трябва да включват дейностите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да са съобразени с реалните нужди на общините след провеждане на задълбочен териториален и демографски анализ, определящ силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата, както и стратегия за развитие.
Ръководството на Община Свищов предвижда близо 3,5 млн. лева да бъдат изразходени за проекти в населените места на общината.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания