Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартираха първите проби на пречиствателната станция

Стартираха първите проби  на пречиствателната станция
Добавена на: 2015-06-22 15:28:12

Съоръжението пречиства доведените от смесената канализация на града битови води, а атмосферните чрез система от преливници се отвеждат директно в реката.

На пречиствателната станция за отпадъчни води стартираха първите проби и синхронизиране работата на съоръженията. Макар и частично пречистени, отпадъчните води на Свищов, които се вливат в река Дунав, вече спомагат за опазването на реката. Пречиствателната станция е построена за около година по проект на Община Свищов, финансиран от ЕС чрез МОСВ. Съоръжението пречиства доведените от смесената канализация на града битови води, а атмосферните чрез система от преливници се отвеждат директно в реката.
Сред основните замърсители, съдържащи се в отпадъчните води, са миещи, перилни и почистващи препарати, които всяко домакинство използва в ежедневието си, мазнини и нефтопродукти, както от домакинствата, така и от пътното платно. Целта на пречистването на отпадъчните води е да се отстрани вредното им въздействие върху природната среда и затова водата от довеждащия колектор преминава през няколко етапа на пречистване преди да се влее в реката. Автоматизираната система на пречиствателната станция започва с преминаването на мръсната вода през груби и фини решетки, които улавят твърдите отпадъци с различни размери. В аерирания пясъко-маслен задържател се отделят маслени плаващи вещества и съдържащия се пясък, а след това, преминавайки през специален селектор, водата достига до двата биобасейна. В тях се извършва биологичното пречистване на водата, при което се намаляват азота и фосфора в отпадъчните води. Във вторичния радиален утаител на биобасейните става отделянето на пречистената вода от утайките. В края на системата има монтирано UV устройство, което при необходимост от обеззаразяване се задейства и унищожава заразните бактерии и микроорганизми. Така пречистената вода се зауства по изходящ колектор в река Дунав. Събраната в процеса на пречистване утайка се обезводнява, изсушава и депонира, след което може да бъде използвана за рекултивация на изтощени почви.
Проектът, по който е изградена пречиствателната станция, стартира на 12 юли 2012 г., а самото строителство на съоръжението започна през м. юли 2014 г. Според ръководителя на проекта, инж. Мария Дочева, в оптимален режим пречиствателната станция ще заработи до няколко месеца, след като напълно приключи синхронизирането на цялата система.

Вероника ВАСИЛЕВА
В-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания