Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
Добавена на: 2015-06-22 15:19:32

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Заключителната пресконференция по проекта на Община Свищов „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, финансиран по ОП "Административен капацитет", ще се състои на 29.06.2015 г., от 11:00 часа, в Зала 1 на административната сграда.

ОБЩИНА СВИЩОВ
в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, в изпълнение на Договор № М13-22-46/13.08.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.

С уважение,
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
(съгл. Пълно. № 3484/2014 г.)
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания