Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
Добавена на: 2015-06-19 09:35:20

Съобщение на Община Свищов

Съгласно Постановление №83 на Министерски съвет от 07.04.2015 г. за изменение и допълнение на Наредба за административното облужване, приета с Постановление №246 на Министерски съвет от 2006 г., Община Свищов въвежда комплексно административно обслужване.
Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или друг начин, оповестен от органа като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление №107 на Минстерски съвет от 2008 г.
Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, съгласно примерен образец (Приложение №1).
Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление, съгласно примерен образец (Приложение №2).
Приложение №1, Приложение №2 и Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Свищов са публикувани в официалния сайт на Община Свищов: http://www.svishtov.bg/, раздел „Общинска документация“, подраздел „Електронни документи – Гражданско състояние“.
        

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания