Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха общински служители за един ден

Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден
Добавена на: 2015-05-11 16:51:58

Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден
Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден
Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден
Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден
Ученици от СОУ „Цветан Радославов“ станаха  общински служители за един ден

За поредна година Ученическият съвет на СОУ „Цветан Радославов” се включи в отбелязването на Деня на Европа – 9 май, с организиране на ученическо участие в управлението на Община Свищов.

За поредна година Ученическият съвет на СОУ „Цветан Радославов” се включи в отбелязването на Деня на Европа – 9 май, с организиране на ученическо участие в управлението на Община Свищов.
На 8 май групата, съставена от осем ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, ръководени от учителя Парашкева Григорова, бяха посрещнати в Община Свищов от заместник-кмета Пламен Александров и директора на дирекция „АПОУПЕВ“ Стоян Парашкевов. Те запознаха учениците с отговорностите на общинската администрация и начините за решаване на проблемите на гражданите. На децата бяха раздадени рекламни материали за община Свищов.
Всички ученици се снимаха на кметския стол, след което бяха разпределени по отдели и работиха като общински служители.
Цветослава Димова и Симон Петров се запознаха с работата и екипа на дирекция „Административно-правно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси”. Двамата имаха възможност да разработят свой идеен проект със заглавие „Спортът е здраве“, който предвижда обновяване на училищния двор с открита фитнес площадка, както и да разгледат одобрени за финансиране проекти по програма „Местни инициативи” на Общината. 
Камелия Атанасова и Йоана Иванова посетиха дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности, обществени поръчки и приватизация”. Началникът на отдел „Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация” Цветан Донков ги запозна с видовете транспорт и как е организиран общинският такъв. Научиха какво трябва да се направи, за да ползваш под наем общинско жилище.
Кристина Стойкова и Мария Иванова се запознаха с екипа на отдел „Образование и култура“. С помощта на Грета Атанасова, специалист „Бюджет“ в отдела, видяха как протича един работен ден, как се осъществява управлението и контрола на учебните звена на територията на общината и как се координират паричните средства за детските градини и училища.
Беляна Кирилова и Едмон Белчев се запознаха с работата на дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“. Директорът на дирекцията инж. Илиян Илиев и неговите колеги им показаха как трябва да изглежда едно разрешително за строеж, запознаха ги с интересната работата на архитектите. Учениците посетиха хранилището, в което се пазят папки с документи за направени строежи на територията на общината.
Учениците бяха възхитени от деловите срещи, които имаха и отношението на администрацията към тях и към гражданите на община Свищов.
 
Парашкева Григорова
учител в СОУ „Цветан Радославов“

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания