Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „200 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „200 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”
Добавена на: 2015-03-30 12:27:59

Организатори на събитието, което ще се състои на 15 и 16 април 2015 г. са: Община Свищов, Институт за литература при БАН и Международна фондация „Алеко Константинов“.

ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„200 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”
                               
15 и 16 април  2015 г.,   гр. СВИЩОВ
                          
Организатори:  Община Свищов, Институт за литература при БАН, Международна фондация „Алеко Константинов“.
Медиен партньор: Българска телеграфна агенция.
 
Първи ден
15 . 04. 2015 г., сряда
 
Регистрация на участниците и гостите – от 10.00-14.00 ч. във фоайето на Общината
 
ОТКРИВАНЕ 
11. 00  ч., зала № 1 на Община Свищов
Водещ: Пламен АЛЕКСАНДРОВ, зам.-кмет на Община Свищов.
 
ПРИВЕТСТВИЯ:
- Станислав БЛАГОВ – кмет на община Свищов;
- Проф.  д. н.  Тодор ТАНЕВ – Министър на образованието на Република България;
- Проф.  д. н.  Румяна ДАМЯНОВА – Институт за литература при БАН,  ръководител  на направление „Литература на Българското възраждане”.
 
12.00 – 13. 15 ч.
Първо заседание
Водещ: Румяна Дамянова.
 
Проф. д. н. Николай АРЕТОВ (Институт за литература – БАН). Образование и оправдание. Още веднъж за Емануил Васкидович.
Доц. д-р Елена ТАЧЕВА (ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград).  Учебникът и литературната  история.
Доц. д-р Юлия НИКОЛОВА (ПУ „П. Хилендарски“).  Многоликите пътища към светско образование през XIX век и приносът на свищовци.
Проф. д. н. Надя ДАНОВА (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН). Библиотеката при Читалище „Еленка и Кирил Д.  Аврамови –1856“ като извор за историята на изграждането на българската правна и философска култура.  
Дискусия.
 
13.15 - 14.30 – обедна почивка
 
14.30 – 16.00 ч.
Второ заседание
Водещ: Николай Аретов.
 
Проф. д-р Николай ЧЕРНОКОЖЕВ (СУ „СВ. Климент Охридски”). Човешки пространства. За „Землеописание“ на Бозвели и Васкидович.
Маргарита КОЛЕВА,  Веселина СПАСОВА (Читалище  „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ – Свищов). Книжовното присъствие на Емануил Васкидович  в библиотеката на  ПБНЧ „Еленка и Кирил  Д. Аврамови – 1856“.
Доц. д-р Недка КАПРАЛОВА (Институт за литература – БАН).  Емануил Васкидович и възрожденското книжовно спомоществователство.
Десислава АЛЕКСАНДРОВА  (ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов).  Училището на Емануил Васкидович – характеристика и спорове.
Юлияна СЕКУЛОВА (СОУ „Цветан Радославов” – Свищов). ”Чистописание за българските юноши" от Емануил Васкидович и Георги Владикин.
 
Дискусия.
16.00-16.15 ч. кафе пауза
 
16.15- 17.30 ч.
Трето заседание
Водещ: Юлия Николова.
 
Нели МАРИНОВА (СОУ „Цветан Радославов” – Свищов). Книгоиздателската дейност на учителите, работили в Свищов.
Цветанка КОСТОВА (ДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов). 130 стъпки към бъдещето.
Анатолия ТОДОРОВА (Уредник  в Исторически музей – Свищов). Развитие на образованието в Свищов от 1878г. до 1944г.
Деляна ГЕНОВА (ученичка от XI „б“ клас, СОУ „Ангел Каралийчев“ – гр.Стражица). 150 години светско образование в Стражица.   
Дискусия
 
14.30–17.30ч. Посещение на културно-исторически забележителности и образователни обекти за гостите на града.
17.30 – 18.30 ч.   Посещение на Св. Николското училище и други забележителности в гр. Свищов за участници в конференцията.
 
19. 00 ч.  Коктейл за участниците в  Националната научна конференция „200 години светско образование” – ресторант „Свобода”.
 
 
 
 
Втори ден
16. 04. 2015 г., четвъртък
09. 30 – 10. 45 ч.
Четвърто заседание
Водещ:  Надя Данова.
 
Гл. ас. д-р Николета ПЪТОВА (Институт за литература – БАН). Историографският разказ ­– смисъл и стойност. За едно допълнение към „Разговорник греко-болгарский... Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина...“.
Гл. ас. д-р Надя АЛЕКСАНДРОВА (СУ „Св. Климент Охридски”).  Пътища на писмото сред българите: „Путеказатель” на Христаки Павлович.
Людмила АВРАМОВА, Цветелина КОЛЕВА (СОУ „Цветан Радославов”– Свищов). Христаки Павлович и историческото познание.
Докторант Андриана СПАСОВА (Институт за литература – БАН). Анекдотът при Софроний Врачански и Христаки Павлович: антични реминисценции.
Дискусия.
10.45-11.00 ч.    кафе пауза
 
11.00-12.45 ч.
Пето заседание
Водещ: Николай Чернокожев.
 
Проф. д.ф.н. Румяна ДАМЯНОВА (Институт за литература – БАН).  Мисия и  съдба на възрожденския учител: „добрият Теодор Теодорович  Хрулев”.
Доц. д-р Светла ПЕТКОВА (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН ). Деловата книжнина в интереса на културния антрополог (Свищовски документални извори от XIX век).
Гл. ас. д-р Анна АЛЕКСИЕВА (Институт за литература – БАН). Христо Ботев в учебниците – динамика на разказа.
Гл. ас. д-р Аделина  СТРАНДЖЕВА (ПУ „Паисий Хилендарски“).  Епархийското училище на Йоаким  Груев в Пловдив
Дискусия.
 
12.45-13. 00 ч.  кафе  пауза
 
13.00-14.00 ч.
Шесто заседание.
Водещ: Недка Капралова.
 
Доц. д-р Тихомир Личев (Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов). Свищов и българската географска традиция.
Д-р Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН ). Учебниците по история и мултикултурността днес.
Диана Георгиева Илиева (ДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов). Фрагменти от инфраструктурата на икономическото образование в Свищов.
Николай Константинов,  Марио Якимов (Община Свищов).  Свищовски ученици – участници в първия футболен мач в България.
Дискусия.
Закриване на националната научна конференция.
 
14.30-15.30 – обяд
16. 00 ч.  – заминаване.
Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания