Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2015-03-24 14:41:40

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Заповед № 211-РД-01-03/23.03.2015 г. за забрана къпането във водите на река Дунав и всички открити водни обекти на територията на община Свищов

ЗАПОВЕД № 211-РД-01-03/23.03.2015 Г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и чл. 4 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

ЗАБРАНЯВАМ
Къпането във водите на р. Дунав и всички открити водни обекти на територията на община Свищов, като се поставят обозначителни табели "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО".
Задължавам кметовете на кметства и ползвателите на водни обекти да поставят трайни обозначителни знаци и табели, забраняващи къпането /с надпис "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО"/, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
Възлагам на директорите на учебни заведения да създадат организация за уведомяването на учениците.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Виктор Петров Майсторов - Зам.-кмет "БИРР" на Община Свищов.
Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица и ползвателите на водните обекти, както и да се оповести публично на населението на общината, като се постави на видно място в административната сграда на общината, да се публикува на сайта на Община Свищов и във вестник "Дунавско дело".

Станислав Благов /п/
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания