Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За трети път Община Свищов получава Европейски етикет за иновации и добро управление

За трети път Община Свищов получава Европейски етикет за иновации и добро управление
Добавена на: 2015-03-18 11:48:28

Етикетът се присъжда въз основа на предоставените документи от администрацията, резултатите от анкетно проучване на гражданите и докладите на двама независими експерти.

За трети път Община Свищов получава Европейски етикет за иновации и добро управление, обявява министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в писмо до кмета Станислав Благов.
Етикетът се присъжда въз основа на предоставените документи от администрацията, резултатите от анкетно проучване на гражданите и докладите на двама независими експерти.
Оценката и подборът на общините е извършен от акредитирана Комисия за присъждане на Етикета, която е обществено-държавен орган за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Периодът на валидност на наградата е 2015 – 2017 година.
Присъждането на Етикета удостоверява, че местната власт се придържа към 12-те принципа на добро демократично управление, които е приела.
„Етикетът представлява признание за успешното прилагане на принципите на добро демократично управление, качеството на предоставяните услуги и добрите практики при изпълнението на публичните политики във Вашата община.“, се посочва в писмото на министър Павлова до свищовския градоначалник.
Официалната церемония за връчване на наградата ще се проведе на 18 май 2015 г. в град Пловдив в рамките на форума „Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа“, организиран от Националното сдружение на общините.
Община Свищов участва успешно в Първата и Втората процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление, където също има присъдени награди.
 
 
                                      

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания