Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нови осем работни места осигурява Община Свищов

Нови осем работни места осигурява Община Свищов
Добавена на: 2015-03-18 11:45:42

Община Свищов продължава да се възползва от всички възможности за осигуряване на заетост, които предлага Министерството на труда и социалната политика.

Община Свищов продължава да се възползва от всички възможности за осигуряване на трудова заетост, които предлага Министерството на труда и социалната политика.
От 23 март 2015 г. в Община Свищов ще бъдат назначени двама души по националната програма „КЛИО“, която предвижда дейности по опазване, поддържане и съхранение на недвижимото културно наследство. Лицата ще преминат през обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация в професиите „Техник – озеленител”, специалност „Цветарство” и „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти”, като на финала ще получат свидетелство за професионална квалификация. Наетите ще бъдат ангажирани в дейности, свързани с озеленяване и охрана на една от ключовите забележителности в град Свищов – Средновековната крепост „Калето“ и прилежащия парк. Осигурената заетост по тази програма е за 6 месеца.
Други 5 лица ще бъдат ангажирани по Регионалните програми за заетост и обучение в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. Те ще бъдат включени в дейности за текущи ремонти, почистване и отводняване на улици, дерета и канали в района на културно-исторически обекти на територията на град Свищов. Осигурената заетост по тази програма също е за 6 месеца.
Целеви групи и за двете програми са безработни лица до 29 години и над 50-годишна възраст.
По националната програма „Активиране на неактивни лица“ в Община Свищов ще бъде назначен младежки медиатор, който ще бъде избран от Дирекция „Бюро по труда“ сред регистрираните безработни младежи на възраст до 29 г. с висше образование. Младежкият медиатор ще бъде ангажиран с дейности по идентифициране, достигане до и активиране с цел включване в пазара на труда на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани като безработни.
Община Свищов има готови проекти, свързани с осигуряването на временна заетост и ще продължи да участва активно по обявените мерки и след стартирането на новия програмен период.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания