Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Очаква се до края на лятото Общината да получи собствеността върху казармата

Очаква се до края на лятото Общината да  получи собствеността върху казармата
Добавена на: 2015-03-04 11:47:25

До края на лятото очаквам община Свищов да получи собствеността върху бившата казарма.

Това съобщи пред журналисти кметът Станислав Благов. Той уточни, че има уверението на министрите на отбраната и икономиката, както и на областния управител, че ще съдействат това да се  случи. Сред ключовите проекти, с които Общината свързва този терен, са изграждането на околовръстен панорамен път, голяма многофункционална зала и мост на река Дунав при Свищов.
В началото на седмицата кметът даде пресконференция, като основна тема бе новата ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и възможностите, които тя предлага за общините. Програмата е била представена на обучение за общини бенефициенти по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013, проведено в Стара Загора. От нашата община са участвали кметът Станислав Благов и заместник-кметът инж. Виктор Майсторов. „На обучението бяха отчетени големите проекти, реализирани от общините през изтеклия програмен период. За Община Свищов той беше изключително успешен, в който успяхме да изпълним няколко мащабни проекти за над 52 млн. лева. Проектите на Община Свищов бяха оценени в условията на една много силна конкуренция с други български общини, което е доказателство за професионализъм и качество“, посочи кметът Благов. Той заяви, че всички текущи проекти ще бъдат приключени в договорения срок и благодари за пореден път на свищовската общественост за проявената търпимост към създаваните неудобства по време на строителните дейности.
Относно предстоящия програмен период, кметът коментира, че новите моменти са свързани с възможността, която се дава и на малките населени места в градските агломерации да се възползват от европейско финансиране, както  и осигуряването на гарантирана финансова рамка за всяка община.
Разяснения по новата програма направи заместник-кметът инж. Виктор Майсторов. „През следващия програмен период общините ще трябва да разработят своя инвестиционна програма. В нея ще може да бъдат включени обекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Общинския план за развитие (2014–2020). Финансовата рамка за 39-те общини бенефициенти ще бъде определена от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, като общините няма да бъдат поставени в условията на конкуренция помежду си. За всяка от тях ще има определена конкретна финансова рамка и съобразно нея ще трябва да бъдат избрани за изпълнение най-приоритетните проекти, залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Допуска се 20% от определените средства за всяка община да бъдат за обекти извън зоната на въздействие на Интегрирания план, но да са включени в Общинския план за развитие. Може да се реализират обекти и в селата на общината, но трябва да се мотивира функционалната им връзка с целите и приоритетите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Общинския план за развитие (2014–2020“, коментира инж. Майсторов.
Строителният заместник-кмет представи обектите, за които Община Свищов има вече разработени технически проекти. Това са проект за подобряване на градската среда на ул. „Черни връх“, ул. „Рила“ и ж.к. „Младост“ – с обновяване на междублоковите пространства, реконструкция на локалното пътно платно, озеленяване и оформяне на кътове за отдих. Проект за подобряване на градската среда по ул. „Патриарх Евтимий“ – от площад „Хан Бъчва“ до болницата, който също включва саниране на уличното платно и тротоара с оформяне на паркоместа, обособяване на велоалея извън уличното платно, озеленяване, оформяне на кътове за отдих, спортни и детски площадки. Третият проект е за цялостна реконструкция и обновяване на парк „Радост“, който се намира до едноименната детска градина. Следващото начинание е за ремонт на ЦДГ „Радост“, предвиждащ нейното енергийно и техническо саниране. Петото начинание е за обновяване на парк „Калето“ – с озеленяване, ремонт на алеите и оформяне на зони за отдих и наблюдение. Последният проект предвижда реконструкция на Банара в центъра на града – със саниране на прилежащите улици, изграждане на алея от гарата и автогарата към центъра - с оформяне на зони за отдих и наблюдение на Дунава и амфитеатрална сцена.
„Това са проекти, които със сигурност ще бъдат реализирани, като изпълнението им може да започне веднага щом бъде определена финансовата рамка за Общината през новия програмен период“, подчерта кметът Станислав Благов.
На пресконференцията бе коментиран и Бюджет 2015 на община Свищов. За него председателят на местния парламент Светлана Георгиева коментира, че е удовлетворена от дебата и получената подкрепа от страна на съветниците. Тя заяви, че се надява гражданите да бъдат активни и да търсят личен контакт със съветниците и лично с нея за дискусия по важни за общината въпроси.
Александър ШАБОВ
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания