Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов стартира новия програмен период с проекти за крайните квартали

Община Свищов стартира новия програмен период с проекти за крайните квартали
Добавена на: 2015-02-23 17:33:34

Това са проекти, които със сигурност ще бъдат реализирани, като изпълнението им може да започне веднага щом бъде определена финансовата рамка за Община Свищов, заяви кметът Станислав Благов.

Кметът на Община Свищов Станислав Благов свика пресконференция в първия ден на работната седмица. Основна тема на брифинга бе новата Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. и възможностите, които тя предлага за общините. Информацията е била представена на обучение за общини бенефициенти по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013, провело се на 20 февруари в град Стара Загора, в което от Община Свищов са участвали кметът Станислав Благов и заместник-кметът инж. Виктор Майсторов. Овен тях, на пресконференцията бяха още заместник-кметът Емил Димитров и председателят на Общинския съвет Светлана Георгиева.
„На обучението бяха отчетени големите проекти реализирани от общините през изтеклия програмен период. За Община Свищов това беше изключително успешен период, в който успяхме да изпълним няколко мащабни проекти: за подобряване на енергийната ефективност в общинските учлища, за доставка на модерна специализирана апаратура и ремонт на помещения в болницата, за превръщането на архитектурния обект НОВЕ в атрактивна туристическа атракция, за подобряване на трансграничната инфраструктура, за подобряване на градската среда, както и за пречиствателна станция за отпадни води и регионално депо за твърди битови отпадъци, без които общината ни би била принудена да плаща санкции в бъдеще.“, посочи в началото кметът Станислав Благов, уточнявайки, че общо привлечените европейски средства по проекти през последните няколко години са над 52 млн. лева. „Проектите на Община Свищов бяха оценени в условията на една много силна конкуренция с други български общини, което е доказателство за професионализъм и качество.“, посочи още Благов. Той заяви, че всички текущи проекти ще бъдат приключени в договорения срок и благодари за пореден път на свищовската общественост за проявената търпимост към създаваните неудобства по време на строителните дейности.
Относно предстоящия програмен период свищовският градоначалник коментира, че новите моменти са свързани с възможността, която се дава и на малките населени места в градските агломерации да се възползват от европейско финансиране, и осигуряването на гарантирана финансова рамка за всяка община. 
Подробностите относно ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 и възможностите за общините съобщи заместник-кметът инж. Виктор Майсторов:
„През следващия програмен период общините ще трябва да разработят своя Инвестиционна програма. В нея ще може да бъдат включени обекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Общинския план за развитие (2014 – 2020). Финансовата рамка за 39-те общини бенефициенти ще бъде определена от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, като общините няма да бъдат поставени в условията на конкуренция помежду си. За всяка община ще има определена конкретна финансова рамка и съобразно нея ще трябва да бъдат избрани за изпълнение най-приоритетните проекти, залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Допуска се 20% от определените средства за всяка община да бъдат за обекти, които са извън зоната на въздействие на Интегрирания план, но са включени в Общинския план за развитие. Може да се реализират обекти и в селата на общината, но трябва да се мотивира функционалната им връзка с целите и приоритетите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, и Общинския план за развитие (2014 – 2020). За обектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които нямат работни и технически проекти, ще е допустимо да се прилага инженеринг.“
Инж. Виктор Майсторов представи пред медиите обектите, за които Община Свищов има вече разработени технически проекти. Това са: проект за подобряване на градската среда на ул. „Черни връх“, ул. „Рила“ и ж.к. „Младост“ – с обновяване на междублоковите пространства, реконструкция на локалното пътно платно, озеленяване и оформяне на кътове за отдих; проект за подобряване на градската среда по ул. „Патриарх Евтимий“ – от площад „Хан Бъчва“ до болницата, който също включва саниране на уличното платно и тротоара с оформяне на паркоместа, обособяване на велоалея извън уличното платно, озеленяване, оформяне на кътове за отдих, спортни и детски площадки; проект за цялостна реконструкция и обновявване на парк „Радост“, който се намира до едноименната детска градина; проект за ремонт на ЦДГ „Радост“, предвиждащ енергийно и техническо саниране на детското заведение; проект за обновяване на парка „Калето“ – с озеленяване, ремонт на алеите и оформяне на зони за отдих и наблюдение; и проект за реконструкция на Банара в центъра на града – със саниране на прилежащите улици, изграждане на алея от гарата и автогарата към центъра - с оформяне на зони за отдих и наблюдение на Дунава, и амфитеатрална сцена.
„Това са проекти, които със сигурност ще бъдат реализирани, като изпълнението им може да започне веднага щом бъде определена финансовата рамка за Община Свищов през новия програмен период.“, подчерта кметът Станислав Благов.
На пресконференцията бе коментиран и Бюджет 2015 на Община Свищов. За него председателят на местния парламент в крайдунавския град Светлана Георгиева коментира, че е удовлетворена от дебата и получената подкрепа от страна на съветниците. Тя заяви, че се надява гражданите да бъдат активни и да търсят личен контакт със съветниците и лично с нея за дискусия по важни за общината въпроси.
Пред журналистите заместник-кметът Емил Димитров припомни очакванията на Община Свищов да получи безвъзмездно имотите на бившето военно поделение в града. Относно това свищовският градоначалник информира, че има уверението на министрите на отбраната и икономиката, както и областния управител, че ще съдействат до края на лятото прехвърлянето да се случи. Сред ключовите проекти, с които Общината свързва този терен са изграждането на околовръстен панорамен път, голяма многофункционална зала и мост на река Дунав при Свищов.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания