Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците гласуваха да си искаме от държавата бившата казарма

Съветниците гласуваха да си искаме от държавата бившата казарма
Добавена на: 2015-02-09 10:25:56

Община Свищов отново иска имотите на бившето военно поделение.

На последното заседание, Общински съвет - Свищов възложи на кмета Станислав Благов да проведе процедура по кандидатстване за безвъзмездно прехвърляне на имотите в собственост на община Свищов. Към момента имотите са частна държавна собственост и се управляват от Министерството на отбраната. Става дума за 6 обособени имота с обща площ близо 300 дка и прилежащите към територията им над 30 сгради за обществено обслужване. Бившето военно поделение в Свищов бе закрито през 2000 г., след извършената реформа в Българската армия.
Община Свищов води преписка за безвъзмездно придобиване на терените с областната управа във Велико Търново, военното министерство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството още от 2001 г., но до момента няма положителен отговор. В същото време територията на поделението с всяка изминала година се превръща в джунгла, всичко е обрасло с дървета и храсти. Административните и стопанските сгради отдавна са разрушени и ограбени. През изминалите години към терените вече няколко пъти е имало заявен инвеститорски интерес в Общината, но заради проблема със собствеността, до конкретни действия не се е стигало.
В разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов, който включва най-приоритетните проекти за общината за периода 2014 – 2020 година, въпросните имоти попадат в зона с потенциал за икономическо развитие. Според общинска администрация предвидените дейности там ще имат голям ефект за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. Освен възможности за построяване на нови предприятия, територията на бившето поделение може да се ползва и за изграждане на офиси на по-малки фирми. Сред по-мащабните проекти на община Свищов за тази територия, са изграждането на многофункционална зала за спортни и масови прояви, общински воден комплекс с голям басейн, обособяването на индустриална зона, както и инфраструктура, свързана с преминаването на обходен панорамен път, и дори изграждането на мост над река Дунав при Свищов. През последните години Министерството на отбраната няколко пъти се опитва да продаде имотите на бившето поделение, но досега няма купувач.
Александър ГЕОРГИЕВ
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания