Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно свикването на Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците

СЪОБЩЕНИЕ относно свикването на Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците
Добавена на: 2015-02-05 14:07:41

В сгради, където има жилищни имоти, собственост на Община Свищов, упълномощен представител на институцията ще участва в Събранието.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, Община Свищов прави следното уточнение:

При свикване на Общо събрание на собствениците на етажната собственост, за сгради, където има жилищни имоти, собственост на Община Свищов, е необходимо управителите на етажната собственост ПИСМЕНО да информират и поканят на събранието Общината.

Въз основа на това кметът издава заповед, с която упълномощава общински служител да представлява Общината на събранието на собствениците за съответната сграда.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания