Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Събраха повече пари от общински жилища

Събраха повече пари от общински жилища
Добавена на: 2015-02-02 10:39:23

Към 31 декември 2014 общинският жилищен фонд се състои от 270 апартаменти, къщи и бараки, в които са настанени 264 наематели.

С цел запазване и подобряване ритмичността на плащане от страна на наемателите, които са предимно социално слаби семейства и безработни, са предприемани следните мерки: на длъжниците своевременно са изпращани покани за доброволно плащане, като за м.г. те са 148. В резултат на това събраната сума за месечни наеми от общинския жилищен фонд за м.г. е в размер на 144 578 лева, което е с около 5 хиляди лв. повече в сравнение с 2013 г. Законът за общинската собственост позволява неплащане на наемната цена или консумативните разходи за срок не повече от три месеца. 135 са връчените покани за доброволно плащане на забавени наеми през периода, а връчените заповеди за освобождаване на жилища са пет.
Подадените молби-декларации за настаняване в общински жилища към края на 2014 г. са 33. За годината в общински жилища са настанени девет семейства. В същото време три имота са продадени на своите наематели.
Александър ШАБОВ
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания