Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители

При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители
Добавена на: 2015-01-29 11:41:24

При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители
При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители
При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители
При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители
При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители

През изминалите две седмици общинските експерти разясняваха условията на Програмата на място по кварталите и на информационни срещи в Зала 1 на Общината.

При изключителен интерес преминаха организираните от Община Свищов срещи с домоуправители на етажната собственост във връзка със старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
През изминалите две седмици общинските експерти разясняваха условията на Програмата на място по кварталите и на информационни срещи в Зала 1 на Общината.
В информационната кампания, освен експерти, се включи цялото ръководство на Община Свищов и лично кметът Станислав Благов, който заяви пред домоуправителите пълна подкрепа и съдействие от страна на администрацията и ги призова да бъдат активни в процеса на кандидатстване, за да може повече сгради в общината да се възползват от тази възможност.
Правителството прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 28 януари 2015 година. Вече са утвърдени условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Методически указания към Общините и Сдруженията на собствениците, както и всички образци на документите за кандидатстване са публикувани на електронните сайтове на МРРБ - www.mrrb.government.bg и Община Свищов - www.svishtov.bg.

В сайта на Общината документацията е в обособената за целта секция „Етажна собственост“, която в момента се намира в раздел: „Общинска документация“, подраздел: „Документи по УССДОПиП“, но съвсем скоро ще бъде изведена като самостоятелен раздел в главното подменю на сайта.

За повече информация телефони за контакти в Община Свищов: 0631/ 68 119; 68 112; 68 144.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания