Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов отново иска имотите на бившето военно поделение

Община Свищов отново иска имотите на бившето военно поделение
Добавена на: 2015-01-29 11:37:57

За Община Свищов придобиването на собствеността върху имотите на бившето военно поделение ще даде благоприятни условия за социално-икономическото развитие, не само на общината, но и на целия регион.

Кметът на Свищов Станислав Благов отправя за пореден път искане за безвъзмездно прехвърляне на имотите на бившето военно поделение в града в полза на Общината.
Предложението му е внесено за подкрепа в местния парламент, който ще проведе първото си заседание за 2015 г. днес, на 29 януари. Очаква се съветниците да упълномощят кмета да започне процедура по чл. 54 от Закона за държавната собственост за имотите по т. I с подаване на искане за безвъзмездно прехвърляне от държавата и да сключи договор за придобиването им.
Към момента имотите на бивш „Казармен район ВР 1220 - Поделение 26410”, находящи се на ул. „33-ти Свищовски полк” в града, са частна държавна собственост и се управляват от Министерството на отбраната на Република България.
Става дума за 6 обособени имота с обща площ близо 300 дка и прилежащите към територията им над 30 сгради за обществено обслужване.
Бившето военно поделение в Свищов бе закрито през 2000 г., след извършената реформа в Българската армия и въпросните имоти бяха освободени от личния състав, въоръженията и техниката. Община Свищов води преписка за безвъзмездно придобиване на терените с областната управа във Велико Търново, военното министерство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството още от 2001 г., но до момента няма положителен отговор. В същото време територията на поделението с всяка изминала година се превръща в джунгла, всичко е обрасло с дървета и храсти. Административните и стопанските сгради отдавна са разрушени и ограбени.
През изминалите години към терените вече няколко пъти е имало заявен инвеститорски интерес в Община Свищов, но заради проблема със собствеността, до конкретни действия не се е стигало. 
В разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов, който включва най-приоритетните проекти за общината за периода 2014 – 2020 година, въпросните имоти попадат в зона с потенциал за икономическо развитие. Предвидените дейности там ще имат голям ефект за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. Освен възможности за построяване на нови предприятия, територията на бившето поделение може да се ползва и за изграждане на офиси на по-малки фирми. Сред по-мащабните проекти на Община Свищов за тази територия, са изграждането на многофункционална зала за спортни и масови прояви, общински воден комплекс с голям басейн, обособяването на индустриална зона, както и инфраструктура, свързана с преминаването на обходен панорамен път, и дори изграждането на мост над река Дунав при Свищов.      
През последните години Министерството на отбраната няколко пъти се опитва да продаде имотите на бившето поделение, но досега няма купувач.
За Община Свищов придобиването на собствеността върху имотите на бившето военно поделение ще даде благоприятни условия за социално-икономическото развитие, не само на общината, но и на целия регион, с уникални възможности за осъществяване на стопанска дейност и подобряване на транспортните връзки.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания