Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински експерти разясняват новата програма за саниране на срещи с домоуправителите по квартали

Общински експерти разясняват новата програма за саниране на срещи с домоуправителите по квартали
Добавена на: 2015-01-21 16:50:57

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради стартира официално от 28 януари 2015 година.

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради стартира официално от 28 януари 2015 година. Експертите в Община Свищов, които ще отговарят за Програмата на местно ниво, вече са запознати с Методическите указания за изпълнението й. Пълният пакет с документи и самата процедура бяха изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представени официално вчера в държавната институция от министър Лиляна Павлова.
В Община Свищов започна организацията за включване в националната програма. Координатор на местно ниво ще бъде Стоян Парашкевов, директор дирекция „АПОУПЕВ” в администрацията. Общината предприема широка информационна кампания, на място по кварталите, където има жилищни сгради, отговарящи на условията на програмата.  От утре, 22 януари 2015 г., започват срещи по определен график с домоуправителите в блоковете. За целта ще бъдат разлепени съобщения по входовете. На тези срещи ще бъдат разяснени в детайли всички документи и действия, които трябва да предприемат собствениците на жилищни имоти, решили да кандидатстват за участие в Националната програма за енергийна ефективност.
Според условията на програмата, средствата ще се дават за многофамилни жилищни сгради с минимум 36 жилища в тях. Става дума за едропанелните сгради, сгради от типа на пакетоповдиганите плочи и едроплощен кофраж, т.е. сградите, строени по индустриален способ.  Финансирането ще се осъществи през настоящата година и до средата на 2016 г. Стойността е общо един милиард лева за цялата страна.
От собствениците ще се изисква да регистрират Сдружение по реда на Закона за етажната собственост (по образец) в Общината, след което регистрация се подава и в Агенцията по вписване, за да се получи Булстат. Важно уточнение е, че за целите на програмата трябва да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.
Следващата стъпка е да се вземе решение за саниране на сградата с минимум 67% съгласие от страна на всички собственици. На етапа на изпълнение на дейностите обаче трябва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.
Общинската администрация ще бъде основен двигател на целия процес, в т.ч. документалното оформяне, организирането на обществени поръчки за конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, за извършването на обследване от лицензирани одитори и изготването на доклад за необходимите енергоспестяващи мерки, за проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи, строителния и авторски надзор.
Що се отнася до финансирането, Общината ще подписва тристранен договор за всяка одобрена сграда с Българската банка за развитие и областния управител като представител на държавата.
Експерти в Община Свищов са готови и ще помагат на заинтересованите граждани с необходимата информация, административна и техническа помощ. След 28 януари всички документи и методическите указания ще бъдат качени и на официалния сайт на Община Свищов: www.svishtov.bg.  
 
           
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания