Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Условията на новата Национална програма за енергийна ефективност ще бъдат обявени до края на януари

Условията на новата Национална програма за енергийна ефективност ще бъдат обявени до края на януари
Добавена на: 2015-01-09 10:35:29

Новият проект предвижда безвъзмездно саниране на жилищните сгради с минимум 36 жилища в тях.

Указания и образци на документи за изпълнение на новата Национална програма за енергийна ефективност в Община Свищов ще бъдат налични в края на месец януари тази година, информират от общинската админстрация по повод засиления интерес от страна на гражданите през последните дни.
Новият проект предвижда безвъзмездно саниране на жилищните сгради. Според условията средствата ще се дават за многофамилни жилищни сгради с минимум 36 жилища в тях. Става дума за едропанелните сгради, сгради от типа на пакетоповдиганите плочи и едроплощен кофраж, т.е. сградите, строени по индустриален способ.  Финансирането ще се осъществи през настоящата година и до средата на 2016 г. Стойността е общо един милиард лева за цялата страна.
От собствениците ще се изисква да регистрират Сдружение по реда на Закона за етажната собственост (по образец) в Общината, след което регистрация се подава и в Агенцията по вписване, за да се получи Булстат.
Важно уточнение е, че за целите на програмата трябва да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.
Следващата стъпка е да се вземе решение за обновяване на сградата с минимум 67% съгласие от страна на всички собственици. На етапа на изпълнение на дейностите обаче трябва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.
До 15 януари 2015  г. ще се приемат заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по действащия в момента проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. След тази дата, заявления няма да се приемат предвид крайния срок за приключване на строително-монтажните дейности – 31.10.2015 г. Със сдруженията на собствениците на одобрените сгради ще бъдат сключени споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност. В Свищов по този проект заявления за участие са подали собствениците на 5 жилищни сгради, от които одобрени са 4. Две от сградите имат шанс да получат финансиране, ако собствениците им успеят да регистрират Сдружение като юридическо лице, съгласно изискванията и подадат заявление за финансиране в рамките на обявения краен срок. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания