Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 4 млн. лева енергийни проекти на Община Свищов в училищата и детските градини

Над 4 млн. лева енергийни проекти на Община Свищов в училищата и детските градини
Добавена на: 2014-11-24 16:13:07

Над 4 млн. лева енергийни проекти на Община Свищов в училищата и детските градини

Инвестициите в болничната, социалната и образователната инфраструктура ще продължат да са приоритет и през следващия програмен период 2014-2020

През периода 2011 – 2014 г. Община Свищов, възползвайки се от възможностите на европейски и национални донорски програми, реализира поредица от енергийни проекти в общинските училища и детски градини, чиято обща стойност надхвъря 4 млн. лева. Ще посоча само по-мащабните от тях.
С подкрепата на Проект „Красива България“ изцяло бяха санирани сградите на ЦДГ „Калина Малина“ и ОДЗ „Чиполино“.
Дейностите в ЦДГ „Калина Малина“ бяха изпълнение през 2011 год. и включваха подмяна на покрива и дограмата, външна изолация, нова парна инсталация, ремонт на кухнята и сервизните помещения, поставяне на ламиниран паркет, подмяна на ел.инсталацията. Проектът бе за 188976 лева, от които 50% са собствено участие на Община Свищов.
В ОДЗ „Чиполино“ през 2013 год. също бе извършен ремонт на покрива на сградата, монтиране на фотоволтаични батерии, поставяне на термопомпи и др. дейности за повишаване на енергийната ефективност, насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за децата – реализиран по проект „Красива България”, на стойност 219276 лева. Паралелно с това по инвестиционната програма на Община Свищов бе доставена и монтирана отоплителна инсталация на пилети на стойност 69524 лв.
В периода 2012-2013 год. Община Свищов реалзира проект “Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”, който спечели финансиране по ОП “Регионално развитие”.
Проектът бе на стойност 3 197 617, 57 лв., от които 2 717 974, 93 лв. безвъзмездна помощ от ЕФРР и 479 642,64 лв. собствен принос на Община Свищов.
Благодарение на този проект сградите на четирите общински училища в град Свищов - СОУ “Николай Катранов”, СОУ “Димитър Благоев”, СОУ “Цветан Радославов” и ОУ “Филип Сакелариевич”, бяха изцяло обновени. И в четирите училища бе подменена старата дървена и метална дограма с нова ПВЦ. Дейностите включваха още топлоизолация по стените, минерална мазилка и фасадна боя, монтиране на водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета, полагане на топло и хидроизолация на покривите, енергоспестяващо осветление. В обхвата на проекта в СОУ “Димитър Благоев” и в ОУ “Филип Сакелариевич” бяха подменени котелните инсталации с нови – на биомаса (пелети) и част от старите панелни радиатори с нови алуминиеви.
Като продължение на постигнатото Община Свищов подготви, кандидатства и през 2014 год. спечели финансиране от Националния доверителен екофонд за нов енергиен проект, включващ подмяна на котелните инсталации в СОУ „Николай Катранов“ и СОУ „Цветан Радославов“. С финансиране от Националния доверителен екофонд в размер на 132 000 лева в СОУ „Николай Катранов“ бяха подменени котлите с нови на пелети, смени бяха също помпите, тръбите и др. елементи на системата за осигуряване на икономично и безопасно отопление на учениците.
След проведените процедури по ЗОП, за съжаление, вторият обект – подмяната на котелната инсталация в СОУ „Цветан Радославов“, не можа да бъде реализиран, тъй като загубилата фирма в конкурса обжалва процедурата. Към момента обаче Общината подготвя необходимата документация за включване на този обект към друга донорска програма, която поема 100% разходите за изпълнението му.
Безспорно подмяната на котелните инсталации и санирането на сградите от общинската образователна инфраструктура доведе до икономия. Анализът показва, че икономията от горива и електроенергия варира между 30% и 60% в отделните обекти.
В резултат на реалзираните енергийни проекти през последните няколко години във всички общински училища и детските градини бе осигурена модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Директор дирекция „АПОУПЕВ“ в Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания