Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Центърът за социална интеграция стана делегирана държавна дейност

Центърът за социална интеграция стана делегирана държавна дейност
Добавена на: 2014-11-14 15:18:25

Центърът за социална интеграция стана делегирана държавна дейност
Центърът за социална интеграция стана делегирана държавна дейност

Центърът се намира на първия етаж на учебен корпус „Алеко Константинов”

24 души от община Свищов към настоящият момент ползват безплатната услуга, която предлага Центърът за социална рехабилитация и интеграция, стана ясно на заключителна конференция за отчитане изпълнението на основните дейности и постигнатите резултати при реализирането на проект „Толерантност към различието”, по който бе изградено  новото социално заведение. Стойността на проекта е 84 082 лева, като сумата е 100% безвъзмездна финансова помощ.
Центърът се намира на първия етаж на учебен корпус „Алеко Константинов”. Проектът стартира на 1 август 2013 г. и срокът за реализиране бе в рамките на 15 месеца, като предоставянето на услугите обхвана период от 11 месеца. Партньорска организация бе Фондация ЕКИП – гр. София. Общата цел на проекта бе гарантиране правото на достоен живот в общността на пълнолетни лица с физически увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост, живеещи на територията на община Свищов. В началото центърът обслужва 20 души, съобразно потребностите им. Впоследствие капацитетът се увеличи на 24 души. След провеждане на конкурс за подбор на персонала бяха назначени директор, социален работник, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт и медицинска сестра. Екипът от специалисти осигури холистичност на рехабилитационните и социални интервенции, които се прилагат в зависимост от индивидуалните оценки и планове за грижи, от личните предпочитания и възможности на потребителите.
Проектът приключи на 31 октомври, а от 1 ноември със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Центърът за социална рехабилитация и интеграция стана делегирана държавна дейност.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания