Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов с капацитет за електронни услуги

Община Свищов с капацитет за електронни услуги
Добавена на: 2014-10-31 16:03:41

Община Свищов с капацитет за електронни услуги

Община Свищов е една от най-добрите администрации в България, е заключението на функционалния анализ, изработен в рамките на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на общинската администрация на Община Свищов“.

Проектът се финансира по ОП „Админстративен капацитет“ и се изпълнява от свищовската администрация от месец януари 2014 година.
През изтеклите месеци по проекта бяха осъществени поредица от анкети с общински служители и граждани, огранизирани бяха обучения и срещи с фокус групи, проучени бяха наличните документи в администрацията, въз основа на което бяха изработени анализ на текущото състояние, функционален анализ и план за действие.
Резултатите съобщи на информацинна среща по проекта Златина Карова, експерт от фирмата изпълнител „Юнайт Консултинг“ ЕООД – гр. София.
По думите й проучванията и анализите категорично са очертали Община Свищов като една от най-добрите български администрации. При максимална оценка 10, гражданите в анкетите са й дали 8.5, което е една от най-високите оценки, давана на администрация изобщо. Анализът е показал също много добро функциониране на отделите и звената, както и добре организиран документооборот.
Като препоръка в доклада си, „Юнайт Консултинг“ ЕООД посочва, че Община Свищов е готова да премине на следващ етап и да предложи електронни административни услуги за своите клиенти. Това, според експертите, би трябвало да стане поетапно, с включането в пилотен проект, като се почерпи опит от добрите практики, не само в България, но и в Европа.
 
Върбинка Конова
Ръководител проект
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания