Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интервю с инж. Илиян Илиев, директор дирекция „УТРЕ“ в Община Свищов

Интервю с инж. Илиян Илиев, директор дирекция „УТРЕ“ в Община Свищов
Добавена на: 2014-10-24 14:39:50

Интервю с инж. Илиян Илиев, директор дирекция „УТРЕ“ в Община Свищов
Интервю с инж. Илиян Илиев, директор дирекция „УТРЕ“ в Община Свищов
Интервю с инж. Илиян Илиев, директор дирекция „УТРЕ“ в Община Свищов

ПРОЕКТЪТ ЗА ПСОВ Е НАЙ-МАЩАБНАТА ИНВЕСТИЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО, РЕАЛИЗИРАНИ В ГРАДА НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 40-50 ГОДИНИ

Инж. Илиян Илиев е член в екипа на проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“, финанисран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

1.  Г-н Илиев, това лято голяма част от улиците на Свищов бяха разкопани във връзка с проекта на Община Свищов за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор. Предвид предстоящия зимен сезон, когато възможностите и условията за строителство са ограничени, до къде се стигна с изпълнението на проектните дейности?
През изминалото лято Община Свищов започна реализацията едновременно на няколко изключително големи и значими проекти. За последните години не е имало такова мащабно строителство в града ни, което да засяга едновременно подземна и надземна инфраструктура. Това е голямо предизвикателство за нас, не само като общинска администрация, но и като граждани.
Обектите обхващат голяма територия от града и не е тайна за никого, че те са разпръснати по продължението на целия град. На места се налага постоянното съвместяване на два и повече проекта, което предполага постоянно присъствие и организация на работници и техника, както и реорганизация на цялото градско движение със създаване на обходни маршрути.
Много от хората в Свищов си мислят, че разкопаването в северната част на града е свързано с рехабилитация и ремонт на улиците, но в действителност тези дейности са част от проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, който се явява и най-мащабната инвестиция и строителство през последните 40-50 години, като се изключи строителството на заводите „Свилоза“, „Република“ и „Терзиев“.
Проектът има за цел да събере и отведе всички отпадъчни води - битови и фекални, до пречиствателната станция. В момента всички отпадъчни води се заустват директно в река Дунав, което причинява екологично замърсяване на реката. Поради значимостта на водния ресурс обаче, водите са една от най-пълно регулираните области на европейското екологично законодателство. Директива 91/271/ЕИО задължава държавите членки да гарантират, че в по-големите населени места ще бъдат изградени канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Като част от Европейския съюз България е длъжна да спази това изискване до 2015 г.
Проектът за Пречиствателна станция в нашия град е част от изпълнението на Директива 91/271/ЕИО. В момента се прави цялостна трансформация и реконструкция на канализационната мрежа с подмяна на бетонните тръби с нови полиетиленови тръби, които имат много по-добра проводимост и технически характеристики, изграждат се нови ревизионни шахти, дъждопреливни съоръжения, както и дъждоприемни точкови отводнители. До момента са изпълнени около 3800 м канализационна мрежа или над 60% от цялото трасе на главния довеждащ колектор. Самата площадка на Пречиствателната станция (ПОСВ) също вече е почти изградена - разположена е в северозападната част на града, близо до гарата. Това е едно уникално съоръжение. Станцията се състои от две комбинирани съоръжения за биологично пречистване. До момента са построени административната сграда на площадката, довеждащият път до нея, извършват се хидравлични проби на първото комбинирано съоръжение за биологично пречистване, завършва строежът на второто съоръжение, както и грубият строеж на по-голямата част от спомагателните и обслужващи съоръжения, извършват се също доставките на оборудване и последващия монтаж.
2.  С какво е уникален този проект ?
Уникалността му идва от мащаба и новите технологии, които се използват. Инвестициите са за над 30 млн. лева, съоръженията са иновативни, тепърва навлизащи в страната ни – за сега пречиствателните станции в България са малко, а по поречието на Дунав се броят на пръсти.
Уникално е и самото строителство - на места има големи денивилации, строи се в льосови почви, където има опасност от пропадане. От технологична гледна точка, за първи път в града ни се използва технология за безизкопно полагане на тръбопроводи чрез хоризонтални сондажи в определени участъци, като част от сондажите са на голяма дълбочина с големи дължини и диаметри, както бе при ЖП гарата, „Табаната”, улица „Дунав“. Предимството на този метод е, че не затруднява движението и не се налага затваряне на улици.
3.  Кога ще бъдат възстановени и асфалтирани улиците, попадащи в обхвата на проекта?
По план график всички засегнати от проекта улици трябва да бъдат асфалтирани до средата на месец ноември тази година. Конкретно това са улица „Студентска“, ул. „33-ти Свищовски полк“, улица „Дунав“, улица „Отец Паисий“. Предвижда се асфалтиране на цялото пътно платно, като в по-голямата част от трасето Община Свищов със собствени средства извършва подмяна на водопроводи и тротоарни настилки.
4.  Кога ще бъде въведено в експлоатация новото съоръжение?
Официално срокът на проекта е до края на месец юли 2015 г., но строителството на обекта трябва да завърши до края на настоящата 2014 г. и в началото на следващата да бъде въведен в експлоатация след окончателно обучение на персонала, който ще работи там. Благодарим на всички граждани за проявената търпимост при създаваните временни неудобства по време на строителството. Искам да ги успокоя, че съвсем скоро дейностите ще бъдат изпълнени и свищовлии ще могат да се поздравят с едно модерно екологично съоръжение.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания