Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за обществено обсъждане - Банара

ПОКАНА за обществено обсъждане - Банара
Добавена на: 2014-10-01 16:54:34

ПОКАНА за обществено обсъждане - Банара

Община Свищов, кани обществеността и всички заинтересовани страни на обществено обсъждане за избор на идеи при разработване на технически инвестиционни проекти за обект от ИПГВР в гр. Свищов:

“Обособяване на местност „Банара“ в градски парк с детски, спортни площадки и пешеходни пространства и осъществяване на пешеходна връзка между основните транспортни тарминали и централен площад „Алеко“ на гр. Свищов“ е предмета на проектантската разробатка по проект, изпълняван от Община Свищов, финансиран от ОПРР 2007-2013 по Мярка - Техническа помощ „ В подкрепа за следващия програмен период“.
Подробности по поканата може да намерите в прикачения файл.

От екипа по изпълнение на проекта

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания