Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ученици от ПГЛПС ще практикуват ресторантьорството във Валенсия

Ученици от ПГЛПС ще практикуват ресторантьорството във Валенсия
Добавена на: 2014-08-15 13:17:14

ПГЛПС е избрана за едно от първите училища, които ще изпълняват международен проект по новата европейска програма „Еразъм+“.

В изпълнение на проекта „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството”, учениците от професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" ще посетят Валенсия, Испания, където ще проведат двуседмичната си производствена практика. По време на мобилността те ще работят в реална работна среда, в испански ресторанти, където ще бъдат напътствани от наставниците, предвидени във всеки ресторант. Професионална гимназия по лека промишленост и строителство ще си сътрудничи с партньорска организация от Испания за издаването на Europass сертификати на участниците и изпълнение на ECVET процедурите за валидиране и признаване на знания и умения, придобити по време на провеждане на производствения стаж във Валенсия. Целта на мобилността е разширяване на професионалните знания и умения на ползвателите в производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения с оглед подобряване на личностното им развитие, пригодността им за заетост на европейския пазар на труда и засилване на чуждоезиковите им компетентности. За учениците от целевата група това е първото значимо участие в проект от този вид и първа възможност за излизане в чужбина. Преди заминаването си за Испания участниците ще преминат специален курс на обучение, включващ езикова, психолого-педагогическа, професионална и културна подготовка. Избраните ресторантьори ще отпътуват в началото на юли 2015 година под ръководството на Ивелина Енчева – учител практическо обучение в гимназията.
инж. Веска НИКОЛОВА,
директор на ПГ по лека промишленост и строителство.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания