Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане
Добавена на: 2014-07-23 16:55:13

Покана за обществено обсъждане

Община Свищов, кани обществеността и всички заинтересовани страни на обществено обсъждане за избор на идеи при разработване на технически инвестиционни проекти за обекти от ИПГВР в гр. Свищов:

1. Подобряване и реновиране на градската среда около ул. „Черни връх“ / ж.к. „Младост“;
2. Подобряване и реновиране на градската среда около ул. „Патриарх Евтимий“;
3. Благоустрояване и облагородяване на Парк „Радост“ и Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ „Радост“;
4. Обновяване на Парк „Калето“.

Повече информация и подробности, моля вижте в прикачения файл към новината.

От екипа за управление и изпълнение на проект „Проектна готовност на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.“, финансиран по ОПРР

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания