Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината ще изтегли три заема за 8,3 милиона лева

Общината ще изтегли три  заема за 8,3 милиона лева
Добавена на: 2014-06-06 14:21:34

Общинските съветници с голямо мнозинство одобриха ползването на три кредита от общината в размер до 8,3 милиона лева.

Средствата ще бъдат ползвани от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД. С тях ще се извърши авансово плащане по два мащабни проекта на община Свищов, финансирани по оперативните програми. Предвижда се погасяването да стане с преведените средства по проектите, както и предсрочно погасяване на заемите без наказателни такси. С два от заемите ще се финасират дейностите по проекта за изграждане на пречиствателна станция на отпадъчните води и довеждащ колектор. С 23 гласа „за” и нито един „против” и „въздържал се” съветниците дадоха съгласие за ползване на кредит до 6 млн. лв. по водния проект. Заемът ще се изплаща в продължение на 24 месеца.
Преди да се стигне до гласуването, съветникът Васил Илиев попита защо през 2008 г. общината не е кандидатствала по европрограмите за финансиране на интегриран воден проект. Така с един проект е можело да се изгради пречиствателна станция на питейната вода, да се подменят водопроводи и да се изгради пречиствателна станция на отпадните води. Ангел Гецов пък заяви, че ще подкрепи предложението, ако кметът поеме отговорността за увеличението на цената на питейната вода в резултат на инвестицията.
След 2008 година до момента за подобряване качеството на водата са извършени редица действия, коментира кметът  на общината Станислав Благов. Той припомни, че с четири милиона лева от държавата е изграден 10-километров довеждащ водопровод и два километра напорен водопровод, освен това е изграден и резервоар за питейна вода. По думите му финалното усилие на общинското ръководство ще бъде осигуряването на необходимите средства за изграждане на пречиствателна станция на питейните води.
За реализиране на мащабния проект за пречиствателна станция на отпадните води, който е за близо 30 млн. лв., ще се ползва и втори заем, който е до 600 хил. лв., решиха още съветниците. Разплащането на този заем ще продължи до 60 месеца. „За” гласуваха 18 съветници, един „против” и трима „въздържал се”. С 18 гласа „за”, един „против” и четирима „въздържал се” бе прието ползването и на трети общински кредит. Той е в размер на 1,7 милиона лева. Средствата са предназначени за обновяването и модернизирането на достъпната зелена градска среда. Заемът ще се погасява за 24 месеца, решиха още съветниците.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания