Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект CSP-012-206„Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България”

Проект CSP-012-206„Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България”
Добавена на: 2014-03-25 12:16:31

Проект CSP-012-206„Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България”
Проект CSP-012-206„Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България”

На 24.03.2014 г. в с. Ореш беше открит официално Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск

Социалната услуга стартира по проект „Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България” Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Центърът предоставя услуги, насочени към осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства; развиване на творческите умения у децата, превенция на отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск.
Целевата група е деца на възраст от 6 – 18 г. и семейства в неравностойно социално положение от общността; деца в училищна възраст в риск от отпадане от образователната система; деца от семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения. Капацитетът на центъра е до 15 случая годишно.
Услугата представлява гъвкав набор от дейности за директна работа с деца и родители: педагогически консултиране и педагогическа подкрепа на детето; придобиване на социални умения; повишаване здравната култура на децата в различни области; покриване на обучителни дефицити при децата; превенция на отпадане на децата от училище; организиране и честване на национални, религиозни и лични празници; беседи по различни теми; включване на децата в групи по интереси и др.
Екипът на центъра се състои от координатор и педагог, зает почасово. Услугата по проекта ще се осъществява в общинска сграда предоставена на РКО „Каритас” - Русе за безвъзмездно ползване.
Гости и партньори на откриването бяха Г-н Станислав Благов – Кмет на Община Свищов;  Инж. Любомир Иронов – Кмет на Кметство с. Ореш;  Г-жа Йорданка Стоянова – представител на Швейцарското междинно звено; Г-н Цветомир Думанов – Изпълнителен директор на „Каритас” - София Г-жа Анелия Димитрова – Директор Общинска служба „Социални дейности” – община Свищов;  Г-жа Ренета Чобанова – Началник Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Свищов; Отец Енцо – енорийски свещеник при Католическа църква „Непорочно зачатие на Дева Мария” – Ореш; Сестра Берислава и сестра Божена; Г-жа Маргарита Мариянова – Директор на ОУ „Христо Ботев” – с. Ореш; Г-жа Йорданка Мендева – Директор на ЦДГ „Зорница” – с. Ореш; Инж. Александър Караджов – Изпълнителен директор на „Сортови семена” ЕАД – Свищов, Общински съветник Общински съвет – Свищов;  Г-н Петър Йонков – Председател на ПК „Напредък” – Ореш;  Г-н Стефан Марков – изпълнителен директор на РКО „Каритас”.
С тържествен водосвет Отец Енцо освети новата услуга. Децата, потребители на услугата поздравиха гостите с рецитал посветен на България.
 
                                                                        Елка Иванова - координатор

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания