Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще бъде изградена инсталация за сепариране на отпадъци

Ще бъде изградена инсталация  за сепариране на отпадъци
Добавена на: 2014-03-21 14:32:20

В Свищов се предвижда изграждане на инсталация за сепариране на битовите отпадъци, съобщи зам.-кметът Емил Димитров.

Процедурата за избор на изпълнител вече приключи, като е избрана фирмата “Екобулпак” АД.
Според райониране на страната за изграждане на регионални депа Свищов и селата трябва да депонират битовите си отпадъци на новото депо в Санадиново, обясни зам.-кметът. В случая, по проекта за депото от Свищов до Санадиново таксата за депониране на 1 т боклук ще бъде около 69 лв., която за нас е много висока и веднага ще рикошира върху населението, което плаща такса “смет”. Затова общината реши да изгради собствена сепарираща инсталация, която да отделя полезните отпадъци, които ще се преработват. Така ще депонираме много по-малко отпадъци и цената за тон боклук ще стане 16,50 лв., без ДДС, обясни Димитров. Той отбеляза още, че вече е направен морфологичен анализ на битовите отпадъци на населението в общината. Около 35 % от тях са нерециклируеми и могат да се изгарят в ТЕЦ “Свилоза”. За биоразградимите се предвижда да бъдат осигурени компостери и да се произвежда тор за селското стопанство. Така общината ще депонира много малко отпадъци, тъй като при сепарирането ще се отделят хартията, стъклото и металът.
След изграждане на депото в Санадиново трябва да закрием сега действащото сметище на Свищов, коментира още зам.-кметът. За целта общината е внесла проект за рекултивация в ПУДООС, който е на стойност 3,6 млн. лв.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания