Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие

Малките предприемачи от СОУ  „Николай Катранов” в действие
Добавена на: 2014-03-14 15:06:50

За втора поредна година в СОУ „Николай Катранов” учениците от ІІ а, ІІ б и ¬ІІІ а, б, в класове изучават в часове за СИП дисциплината „Предприемачество”.

За да покажат какви знания и умения са придобили по определена тема бе проведен открит урок в ІІІ а клас с класен ръководител Ценка Димитрова. Темата на урока бe: „Можеш да разчиташ на банката”. Като гости присъстваха старши експерт по начално образование от РИО  В. Търново – Захаринка Чакалова, начални учители от  СОУ „Николай Катранов” и от община Свищов. В хода на урока третокласниците демонстрираха своите знания за понятията бизнес, банка, пари, приход, разход, банкомат, банкова сметка и други. Целта е децата да усвоят определени умения, необходими за живота на ниво, достъпно за възрастта им и най-вече в практически аспект. С помощта на учителя и консултанта децата успешно разиграха ситуация на отпускане на кредит от банка, за реализиране на определена цел от кредитоискателите. Третокласниците умело работиха с усвоените до този момент понятия, като успяха на практика да включат и обяснят новото понятие „лихва”. Друга практическа дейност бе попълване на вносна бележка.
 Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания