Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2014-02-25 17:27:32

П О К А Н А

Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
                 Имам удоволствието да Ви поканя на Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане  на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението  на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”, която ще се състои на 26 февруари 2014 г. (сряда) от 11:00 часа в Зала 1 на Община Свищов.
                 Проектът стартира на 06.12.2013 г. с подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 13-13-124/06.12.2013 г. между Управляващия орган на ОПАК – Министерство на финансите и Община Свищов и се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
На пресконференцията ще бъде представена подробна информация за проектните дейности, цели и очакваните резултати от изпълнението на проекта.  
 
            Ще се радваме на Вашето присъствие и активно участие!
 
С уважение,
 
 
 
ДИМИТРИНА ПРОДАНОВА
Ръководител проект
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания