Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В МБАЛ СВИЩОВ

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В МБАЛ СВИЩОВ
Добавена на: 2014-02-12 09:14:54

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В МБАЛ СВИЩОВ
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В МБАЛ СВИЩОВ
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В МБАЛ СВИЩОВ

На 10 февруари 2014 г. се проведе заключителна пресконференция по проек "Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов", реализиран по Оперативна програма Регионално Развитие

 На 10 февруари 2014 г. от 10 часа в Зала 1 на Община Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие.
Официални гости на събитието бяха г-жа Тамара Кулева – началник отдел Северен Централен район за планиране към ГД ПРР, г-жа Надежда Неински – евродепутат, г-жа Албена Ламбева – РЗИ Велико Търново, представители на фирмите изпълнители по проекта и други гости.
Емил Димитров -. Ръководител проект и Заместник Кмет на Община Свищов представи презентация с извършените дейности по проекта.
Общата цел на проекта е насочена към доставка на високотехнологична апаратура и извършване на строително ремонтни дейности в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр.Свищов с цел да се осигури подходяща и рентабилна здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.
Специфичните цели на проекта са:


Модернизиране и допълване с високотехнологична апаратура.

Увеличаване броя на лекуваните болни.

Подобряване качеството на обслужване и качеството на живот.

Увеличаване на абсолютния дял на гражданите, имащи достъп до модерно лечение.

Осигуряване на безопасни и ергономични условия на труд на персонала, обслужване на болните и техните близки и високо качество на болничната инфраструктура.

Реновираните отделения са: Отделение по хемодиализа, отделение за стерилизация;  Рентгеново отделение, Клинична лаборатория, Отделение по физиотерапия, Хирургичен блок – ОАРИЛ, Вътрешно отделение.
В посочените помещения и отделения е подменана В и К инсталацията и електро инсталацията, противопожарната инсталация, подменана е частично дограма и врати, направена е вътрешна изолация, климатизация и вентилация и др.
Осигурен е достъп до всички помещения и съоръжения в сградата чрез изграждане на нов външен асансьор. За осигуряване на достъпна среда на стълбището на централния вход е монтирана автоматизирана платформа, откъдето посредством съществуващите асансьори се осъществява придвижването в сградата. По този начин са спазени изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
Съгласно сключен договор с доставчик на медицинска апаратура от 19 август 2013 г. стартира изпълнението и на тази дейност. По проекта в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” са доставени: дигитална рентгенова уредба (графия и скопия) с дистанционен контрол елетронна система за дигитализиране, архивиране и разпространение на изображения; мобилен рентгенов апарат; многофункционална DR система за цяло тяло в комплект със сух принтер; видеоендоскопка система; стационарен дигитален многофункционален ултразвуков апарат; селективен биохимичен анализатор; хематологичен анализатор; кръвно-газов анализатор; лабораторна сушилня; дестилатор; лабораторна центрофуга; термостат; микроскоп; анестезиологичен апарат в комплект с анестезиологичен шкаф-маса; дефибрилатор; спирометър; мониторна система, състояща се от 4 монитора + мониторна станция; ултразвуков инхалатор; универсална мултифункционална операционна маса с осветителна система с две тела и надоперационни инструментали маси тип Майо; електронож с аргон плазмена коагулация; парово-вакуумен стерилизатор; плазмен стерилизатор 50л.; апарати за хемодиализа; водоочистваща система; ЕКГ 12-канален; UPS; апарат за магнитотерапия с дървена кушетка; апарат за късовълнова терапия; уред за раздвижване на  горен крайник; уред за раздвижване на  долен крайник.
Бюджета на проекта след проведени обществени поръчки е на стойност 2 933 040,41 лв., от които 2 860 730,89 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Постигнати резултати:


Повишено качеството на предоставяните медицински услуги и обновена и модернизирана болничната среда;

Осигурени възможности за професионално и качествено лечение на различни по тип и сложност заболявания;

Намален болничния престой чрез предлагане на по-качествени здравни услуги;

Подобрена профилактика и следователно намален процент на заболеваемостта сред жителите на региона като цяло;

Улеснен достъп до основни социални услуги на хората в неравностойно положение чрез изграждане на подходящи архитектурно- достъпни съоръжения.

Отпадане на необходимостта от търсене на качествена здравна помощ в други области и региони с осигуряване на такава в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД  - гр.Свищов.

Събитието приключи с освещаване на реновираните отделения и новодоставената медицинска апаратура.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания