Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Магистри – финансисти от Стопанска академия изследват капиталовата структура на компании с активи на

Магистри – финансисти от Стопанска академия изследват капиталовата структура на компании с активи на
Добавена на: 2014-02-07 14:35:56

Студенти от СА „Димитър А. Ценов”, обучаващи се в редовна форма в най-престижната и търсена магистърска програма на висшето училище – „Финансов мениджмънт”, представиха свои научно-приложни изследвания за оптимизация на капиталовата структура на водещи български дружества.

Студенти от СА „Димитър А. Ценов”, обучаващи се в редовна форма в най-престижната и търсена магистърска програма на висшето училище – „Финансов мениджмънт”, представиха свои научно-приложни изследвания за оптимизация на капиталовата структура на водещи български дружества. 17 от най-изявените магистри-финансисти презентираха своите разработки в рамките на третото издание на студентската научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”.
С форума, който откри проф. д-р Величко Адамов, ректор на Стопанска академия и ръководител на магистърска програма „Финансов мениджмънт”, за пореден път се постави началото на годишния календар от научни събития в свищовската Алма матер.„Когато преди повече от 20 години се роди идеята да развием направлението „Финансов мениджмънт” не съм си и представял, че днес ние ще имаме обучени толкова много магистри, че днес ще имаме възможност да видим една висша компетентност в тази специфична област”, каза проф. Адамов. По думите му, управлението на капиталите е сърцевината на финансовият мениджмънт и то „управление с техники и методи, които са приложими в големите компании по света, и които трябва да намерят почва и у нас”. Третото издание на научна сесия „Управление на капиталите във фирмата” привлече рекорден брой участници. В основата на този традиционен вече форум е проект, иницииран от катедра „Финанси и кредит” и реализиран пред националния фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката. В първото издание участваха 12 магистри, във второто 13, а в тазгодишното броят на докладчиците е 17.„Форумът се очертава като своеобразен инкубатор на кадри за научната и образователна степен „доктор” към първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия”, заяви ръководителят на катедрата проф. д-р Андрей Захариев. Той подчерта, че девет от досегашните участници са издържали успешно конкурси за докторанти, а един е вече асистент. „С новите 17 докладчици от третото издание на научния форум вече над 40 млади магистри-финансисти доказват притежание на устойчиви качества за обучение чрез изследвания и иновации, което е запазена марка на катедра „Финанси и кредит”, каза още проф. Захариев. Той поясни, че в обхвата на изследване от младите научни таланти тази година попадат водещи български дружества с определящ за българската икономика профил, сред които са „БТК” АД, „Софарма” АД, „Булгартабак холдинг” АД, „Албена” АД и др. Общият размер на управляваните активи от изследваните компании е над 5,2 млрд. лв.
На форума всеки докладчик защити презентация в областта на инвестиционния профил и капиталовата структура на изследваните публични дружества. За изявата си всеки магистър получи персонален сертификат от ректора на академията. За студентската сесия е издаден специален сборник от 192 стр., където са публикувани научните доклади на всичките седемнайсет магистри-финансисти. Сред тях са Eргин Азис – студент на годината за България през 2012 г. в категорията „Социални, стопански и правни науки” и носители на награди от научни и научно-приложни студентски конкурси, представили достойно Стопанска академия в страната и зад граница. Заедно със студентските доклади в сборника са публикувани научни разработки и на преподавателитe, които обучават магистрите-финансисти по учебната дисциплина „Управление на капиталите във фирмата” в лицето на ректора проф. Адамов и ръководителя на катедра „Финанси и кредит” проф. Захариев.

Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания