Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът представи отчет за управлението на Общината през изтеклата година

Кметът представи отчет за управлението на Общината  през изтеклата година
Добавена на: 2014-01-29 10:48:13

Кметът представи отчет за управлението на Общината  през изтеклата година
Кметът представи отчет за управлението на Общината  през изтеклата година
Кметът представи отчет за управлението на Общината  през изтеклата година
Кметът представи отчет за управлението на Общината  през изтеклата година

През 2013 година общинското ръководство успя да запази установената от 2001 година устойчива тенденция на финансова стабилност

Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов (2011 – 2015) през изтеклата година внесе в Общинския съвет кметът на Общината Станислав Благов. Отчетът е изготвен във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, и представя информация за работата и постиженията на основните структурни звена на администрацията през 2013 година.
„През 2013 година общинското ръководство успя да запази установената от 2001 година устойчива тенденция на финансова стабилност. Администрацията последователно и систематично изпълнява успешно дейностите от местно значение, които законът предоставя в нейната компетентност, като в същото време, отвъд функциите си на администратор, Община Свищов бе възложител на многомилионни договори за инвестиции в публичната инфраструктура.”, посочва в увода на отчета Станислав Благов, уточнявайки, че през 2013 година Община Свищов е реализирала постъпления от проекти по Оперативните програми за общо 14, 2 млн. лв., а предвиденото за 2014 г. е за общо 38 млн. лева.
Пълният текст на Отчета е публикуван на сайта на Община Свищов в раздел „Общинска документация”, подраздел „Стратегически документи”.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания