Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Четири социални центъра изградени в Свищов в последните шест години

Четири социални центъра изградени  в Свищов в последните шест години
Добавена на: 2014-01-10 13:22:37

В края на 2013 година бе разкрит и Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания.

Това е равносметката на Теменужка Тодорова, ръководител на Дневния център за деца с увреждания до 18 години и на новия Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания.
В края на 2013 година бе разкрит и Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания. В момента потребителите му са 20 лица с ограничени възможности на трудоспособна възраст. 6-членен е екипът на новия център и включва рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, медицинска сестра и двама социални работника, а процедурите са почасови. Центърът е изграден по проект на общината “Толерантност към различието” и е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Неговата основна цел е да се надгражда постигнатото в Дневния център за деца с увреждания, като се осигури възможност за продължаване работата с децата след навършване на 18 г., както и да се обхванат млади хора с увреждания, на които да се предложат адекватни занятия и подкрепа. Таксата е символична и е в размер на реалните комунално-битови разходи. Тя е съобразена с ползваните от всеки потребител часове, но не може да бъде повече от 5 % от личния доход на лицето. Проектът приключва на 31 октомври т.г., а амбициозният му екип се надява и този център да продължи дейността си като делегирана държавна дейност. Ръководителят Теменужка Тодорова сподели, че в момента екипът изготвя индивидуални програми за всеки потребител на услугата, съобразно неговите интереси и възможности. Предстои развитие и на трудотерапевтична дейност.
Колкото до изминалата 2013-та, Теменужка Тодорова я определи като много вълнуваща и ползотворна в развитието на социалните услуги. Тя спомена няколко от придобивките на Центъра, а най-голямото им постижение е разкриване на сензорната стая, която е най-професионално оборудваната в Северна България. Двугодишно, поетапно е било обучението за сензорна интеграция на двамата психолози в Карин дом – Варна. При участието на екипа в международна конференция по аутизъм центърът е получил награда - признание за добрата организация при работата с такива деца в съответствие с водещите световни методики. Резултатът е обслужване на 10 деца-аутисти, три от които са от Белене, В. Търново и Русе. Площадката за открит фитнес е подарък от Хана Проджект – САЩ и се очертава да бъде много полезна и за ползващите новия център. Важно за центъра е доброто сътрудничество с местния Ротари клуб, който освен за сензорната стая, подпомага центъра и със средства за закупуване на терапевтичен стол за деца с двигателни проблеми. Основната цел на дейността на социалните институции през 2014-та са развитие на социалния капацитет на младите специалисти от новия център и надграждане на професионалните им знания, обогатяване на оборудването с допълнителни помощни средства и уреди за рехабилитация. Предвид ограничените финанси, с които разполагат центровете и скъпоструващите “инструменти” за работа с хората с дефицит в развитието си, екипите се надяват отново на благосклонното отношение на граждани и институции. Центърът спешно се нуждае от вертикализатор. За това помощно средство, позволяващо на дете с двигателни проблеми да бъде изправяно, са необходими около 2500 лева.
Галя БОРИСОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания