Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2013-11-28 10:23:49

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 3 декември 2013 г. /вторник/ от 11,00 часа в Зала 1 ще се проведе пресконференция във връзка с началото на дейностите по договор за инженеринг на проект "ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на 3 декември (вторник) 2013 година от 11.00 часа в зала 1 на Община Свищов на пресконференция, която ще се проведе във връзка с началото на дейностите по договора за инженеринг на проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов", Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2013 г. по ОП „Околна среда" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
На пресконференцията ще ви представим екипа и основните дейности от проекта, ще получите информация за етапите, приоритетите, инвестиционните дейности, значението на проекта за община Свищов и ще отговорим на вашите въпроси.
Моля,
при проявен интерес, да потвърдите Вашето участие в пресконференцията най-късно до 02.12.2013 г. на следния е-майл: proekt-svishtov@mail.bg.
С УВАЖЕНИЕ: Община Свищов
Лице за контакт и допълнителна информация: Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" 2 инж. Мария Дочева
Ръководител проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр.Свищов" Тел: +359 886 431 049, e-mail: docheva@svishtov.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания