Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2013-11-27 16:20:19

Проекто-наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, който е публикуван заедно с мотивите в официалната интернет страница на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел "Общинска документация", подраздел "Проекто-наредби".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания