Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2013-08-30 13:09:32

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В четирите общински училища в град Свищов се изпълняват с бързи темпове строително-монтажни работи по проект “Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

В четирите общински училища в град Свищов - СОУ “Николай Катранов”, СОУ “Димитър Благоев”, СОУ “Цветан Радославов” и ОУ “Филип Сакелариевич” се изпълняват с бързи темпове строително-монтажни работи по проект “Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Към 30.08.2013 г. в СОУ „Николай Катранов” е подменена 100% от предвидената дограма; положена е 100% от топлоизолацията по стени, включително шпакловка, фибромрежа, втора шпакловка; положена е минералната мазилка и фасадната боя; монтирани са водосточните тръби, улуците и водосточните казанчета; положена е 100% от топлоизолацията по плоски покриви, армировка и циментова замазка. Продължава полагането на хидроизолация по плоски покриви, подменя се дъсчената обшивка по скатни покриви с OSB, както и полагането на паропропусклива хидроизолация и пренареждането на марсилски керемиди. Демонтирано е 60% от скелето.
В ОУ „Филип Сакелариевич” е подменена 100% от дограмата; положена е 100% от топлоизолацията по стени, включително шпакловка, фибромрежа, втора шпакловка, минерална мазилка и фасадна боя; подменя се дъсчената обшивка по скатни покриви с OSB; демонтирани са 100% от радиаторите и лампите и са монтирани 90% от същите. Монтирани са алуминиевите водобрани, водосточните тръби, улуци и казанчета. Върху плоските покриви е положена топлоизолация от EPS, армировка и циментова замазка. В момента се полага хидроизолация, като 70% от същата е завършена. Демонтирано е 80 % от скелето.
В СОУ „Димитър Благоев” е подменена 100% от дограмата; положена е 100% от топлоизолацията по стени, шпакловка, включително фибромрежа и втора шпакловка; нанесена е минералната мазилка по стени, както и 80% от фасадната боя; демонтирани са 100% от лампите и радиаторите, като са монтирани 90% от същите; 100% са изолирани  плоските покриви с ЕPS; положена е армировка и циментова замазка; полага се хидроизолация и алуминиеви водобрани на прозорци.
В СОУ „Цветан Радославов” е подменена 95% от дограмата; положена е 100% от топлоизолацията по стени, включително шпакловка, фибромрежа, втора шпакловка. Нанесена е 50% от  минералната мазилка и фасадната боя. Демонтирани са 90% от лампите и са монтирани 50% от новите.
Ремонтните дейности се изпълняват от “Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане” ДЗЗД гр. София и ще приключат до началото на новата учебна година.     

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания