Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

„Обреди-Свищов” стана общинско предприятие

„Обреди-Свищов” стана  общинско предприятие
Добавена на: 2013-08-12 13:58:23

Три точки, посветени на „Обреди-Свищов” ЕООД разгледаха общинските съветници на последното си заседание.

Три точки, посветени на „Обреди-Свищов” ЕООД разгледаха общинските съветници на последното си заседание. С първото бе решено да се прекрати съществуването на едноличното дружество. Предложението бе прието с 24 гласа „за” и един „въздържал се”. Срокът за ликвидация е шест месеца, като бе определен и ликвидатор. Съветниците приеха, че, считано от 1 октомври т.г., се създава Общинско предприятие (ОП) „Обреди-Свищов”. Обявяването в ликвидация на дружеството и създаването на ОП е съобразено със законовата разпоредба в Закона за общинската собственост, е един от мотивите за решението. „Съществуващото досега търговско дружество извършва услуги и дейности, необходими за задоволяване потребностите на община Свищов. С цел оптимизиране и контрол на тези дейности, считаме за целесъобразно то да бъде преструктурирано в общинско предприятие, което по своята същност е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Общината за финансиране от общинския бюджет”, е записано още в мотивите на решението.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания