Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обучение: Роля на класния ръководител

Обучение: Роля на класния ръководител
Добавена на: 2013-04-29 14:07:50

Обучение: Роля на класния ръководител
Обучение: Роля на класния ръководител

По-изключително атрактивен, различен от досега познатите и интересен начин г-жа Марияна Георгиева – психолог в сферата на педагогическата психология проведе семинара

Обучение: Роля на класния ръководител
На 19 и 20.04.2013 година класните ръководители на ученици от V-ХІІ клас, г-жа Виолета Трайчева – педагогически съветник и г-жа Йорданка Тодорова – пом. директор по учебната дейност участваха в обучение на тема „Роля на класния ръководител”. Семинарът се организира от CONSULT DEVELOPMENT - организация, създадена през юни 2008 г. от образователни експерти и психолози с дългогодишен опит в провеждането на обучения в социална и образователна сфери. Основна цел бе попълването на информационни дефицити в подготовката на класните ръководители за новите им професионални роли като мениджъри на класа, партньори на родителите и консултанти на учениците.
По-изключително атрактивен, различен от досега познатите и интересен начин г-жа Марияна Георгиева – психолог в сферата на педагогическата психология проведе семинара. Чрез различни психологически прийоми и игри в обучението бяха засегнати важни теми като ролята на класни ръководител за личностното израстване на учениците, за развитие на класа като общност, конфликти в класа и тяхното решаване, партниране с родители.
Г-жа Георгиева сподели своя опит в разработването и прилагането на работещи практики за партниране между училищната общност и родителите, развитие на житейски умения у младите хора, разработване на училищни политики – както в България, така и във водещи държави като Великобритания, Финландия, Швеция и Германия.
Всеки от обучаемите получи Наръчник-ръководство за класният ръководител за подпомагане на класните ръководители за по-пълноценно работене в часовете на класа от V до ХІІ клас.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания