Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ, обявява изготвянето на Уведомление до РИОСВ-Велико Търново

ОБЩИНА СВИЩОВ, обявява изготвянето на Уведомление до  РИОСВ-Велико Търново
Добавена на: 2013-04-10 15:22:22

ОБЩИНА СВИЩОВ,

Съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда, обявява изготвянето на Уведомление до компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Велико Търново на проект за „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Свищов-– подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.

Община Свищов, 

Съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда, обявява изготвянето на Уведомление до компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Велико Търново на проект за „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Свищов-– подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“. Отделните дейности свързани с изготвянето му се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект № BG161PO001/1.4 – 07/2010/013 „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Свищов“.
 
Всички материали по проекта са достъпни в Дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“, стая № 27 в Община Свищов, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.
Телефон за връзка: (0631) 68 119 и 68 116
Лице за контакт: Георги Йорданов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания