Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Изграждането на пречиствателна станция с европари за 29 млн. лв. започва есента

Изграждането на пречиствателна станция  с европари за 29 млн. лв. започва есента
Добавена на: 2013-01-18 16:18:06

Продължителността на проектните дейности е 36 месеца

Изграждането на пречиствателна станция  с европари за 29 млн. лв. започва есента
 
На 12 юли м.г. кметът Станислав Благов подписа договор с министъра на околната среда и водите Нона Караджова за проект за изграждане на пречиствателна станция на отпадъчни води и довеждащ колектор в град Свищов. Начинанието е по Оперативна програма “Околна среда”, приоритетна ос 1. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 29 225 155 лева, като съфинансирането от кохезионния фонд на Европейския съюз е 23 380 125 лева, от държавния бюджет 5 845 031 лева, а собственият принос на общината е 913 192 лв., уточни инж. Мария Дочева, ръководител на проекта.
Продължителността на проектните дейности е 36 месеца, като в договора за безвъзмездна финансова помощ е заложено, че строителните работи трябва да приключат в края на 2014 г. В момента се организират и провеждат обществените поръчки за избор на консултанта по текущ и окончателен одит на проекта, за консултанта, който ще изпълнява дейностите по мерките по публичност и информация на проекта, за осъществяване на техническа помощ при осъществяване на проекта, за консултант за строителен надзор на проектирането и строителните дейности и за изпълнителя, който ще изработи работния проект, осъществи строително-монтажните работи и пуска на пречиствателната станция. Към момента са финализирани процедурите за текущия и окончателен одит и за мерките за информация и публичност и се очаква да влязат до дни в сила разрешенията на възложителите.
Бъдещето съоръжение ще се намира в общински имот, който е разположен на север от края на жп-гара-Свищов, в района на дигата, на запад е Заводът за стоманно-бетонни изделия и конструкции, а на изток е пристанището, уточни инж. Дочева. В района ще бъде организиран подход към площадката откъм западната страна, от прелеза към консервната фабрика и ЗСКИ. Очаква се строителните дейности да започнат наесен, като инж. Мария Дочева не посочи конкретна дата, защото трябва да бъде одобрен изпълнител и да бъде изготвен работният проект. Шестмесечен период от целия срок на договора е предвиден за пускови дейности и обучение на персонала. В момента всички отпадъчни води се изливат директно в река Дунав. Съгласно европейска директива е заложен срок, който изтича в края на настоящия програмен период и трябва да бъдат изградени пречиствателни станции.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания