Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Прес съобщение

Прес съобщение
Добавена на: 2012-12-15 10:03:54

Прес съобщение
Прес съобщение
Прес съобщение

Проведе се заключителната пресконференция на 14 декември 2012 г., официално бе приключен проектът „Повишаване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”(ПТМ)

                        
Със заключителна пресконференция на 14 декември 2012 г., официално бе приключен проектът „Повишаване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”(ПТМ), реализиран по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013” от българската община Свищов (водещ партньор) и румънското кметство Зимнич.
         Проектът влезе в обхвата на Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион”, Ключова област на интервенция 1: "Подобряване на сухопътни и речни трансгранични транспортни съоръжения". Договорът за финансиране с номер 69168 бе подписан на 12.10.2010 г. Първоначалния бюджет на проекта бе определен на 3 126 227,67 евро, а след сключване на договори с изпълнителите, редуциран на 2 506 760,63 евро. Според регламента на програмата, 84,46% от сумата осигурява ЕФРР, 12,54% се поема от националните бюджети на партньорите, а 3% е размера на собственото участие на бенефициентите.
         Дейностите по проекта включваха строителни интервенции, информационни дейности и разработване на обща стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на региона. Основната част от дейностите и всички строителни интервенции се осъществиха в Свищов. В техния обхват влязоха реконструкция на пешеходния надлез над ул. Дунав; реконструкция на алеята свързваща надлеза с ул. „Янко Мустаков”; реконструкция на улиците „Янко Мустаков”, „Емануил Чакъров”, „Цанко Церковски” и „Дунав”. Изградени бяха два паркинга с общо 25 паркоместа за автомобили и две за автобуси на улиците „Дунав” и „Янко Мустаков”. На „Дунав” е изградена спирка за автобуси и таксита. По протежението на проекта са подменени настилки, монтирано е ново енергоефективно осветление и са оформени зелени площи. Монтирани са седем електронни информационни табла – шест в Свищов и едно в Зимнич, монтирани са кошчета за отпадъци. Изработени са информационни материали – триезична карта (на български, румънски и английски език) и брошури, които се разпространяват безплатно. Изработена и обсъдена е стратегическа прогноза за развитието на трансграничния регион.
         За изпълнители на основните дейности с процедура по ЗОП бяха класирани:
·         СМР: Консорцим „Свищов – Зимнич” с договор на стойност… 3 718 282,10 лв.
·         Изработване на инвестиционен работен проект: „Е Дом” ООД….90 000,00 лв.
·         Строителен надзор: Обединение „Консултанти – Свищов 2012”..40 640,00 лв.
·         Авторски надзор: „Е Дом” ООД……………………………………………………..54 000,00 лв.
·         Изработване информационни табели и брошури: „Кредо” ООД..54 840,00 лв.
·         Стратегическа прогноза: „Институт за европейски ценности” ...37 500,00 лв.
 
 
В следствие от приключилите дейности, ареалът на гр. Свищов свързан с градското пристанище е обновен и модернизиран, посетителите на града са улеснени както от към мобилност и комфорт, така и от към информираност, проектът продължи идейно стратегията за обновяване на централното градско пространство. Постигнати са целите и на партньора, като близките връзки с партньора – гр. Зимнич, се изкачиха на ново ниво и днес двата града са още по-близки и по-приятелски настроени. Постигната е заложената в проекто-предложението цел, формулирана така: Общата цел на този проект е да се подобри достъпността до граничния регион Свищов – Зимнич и да се създадат възможности за бъдещото развитие на транспортната инфраструктура в района, за да се осигури свободното движение на хора и стоки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания